New Mobility Foundation en Zonnebloem slaan handen ineen

16 september 2019

Het Nederlands vervoerssysteem is onvoldoende toegankelijk voor naar schatting meer dan een miljoen mensen in onze samenleving. Om de toegang tot mobiliteit voor de kwetsbare groepen in de samenleving te verbeteren, start de New Mobility Foundation (NMF) samen met Nationale Vereniging de Zonnebloem een initiatief waarbij mensen met een lichamelijke beperking het recent gepresenteerde Deltaplan Mobiliteit 2030 gaan beoordelen.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten kunnen onvoldoende participeren in de maatschappij. Dit versterkt onder meer het sociaal isolement en heeft invloed op de (mentale) gezondheid en arbeidsparticipatie. De New Mobility Foundation en de Zonnebloem slaan nu de handen ineen, om mensen met een lichamelijke beperking te betrekken bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid.

Afgelopen juni presenteerde de Mobiliteitsalliantie het Deltaplan Mobiliteit 2030. De New Mobility Foundation en de Zonnebloem laten dit plan onderwerpen aan een kritische toets door de achterban. Dit moet leiden tot mobiliteit dat beter aansluit op de behoefte van deze doelgroep en bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving. Ambitie is dat bij een succesvolle samenwerking meer initiatieven worden beoordeeld en ook andere kwetsbare groepen betrokken worden bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid.

Participatie

Jan Peter Balkenende, voorzitter van New Mobility Foundation, onderstreept het belang dat kwetsbaren betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid. ‘We moeten niet praten over, maar mét de kwetsbaren in onze samenleving. Alleen door nauwe betrokkenheid van deze doelgroep bij de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid, kunnen we voor hen effectief obstakels in de mobiliteit wegnemen en de participatie aan onze samenleving verbeteren.’

Zonnebloemauto

Volgens Zonnebloemdirecteur Marc Damen streeft de Zonnebloem al zeventig jaar naar een inclusieve samenleving voor mensen met een lichamelijke beperking. ‘Wij zijn koploper op het gebied van concepten die de mobiliteit voor deze mensen bevorderen zoals onze Zonnebloemauto. Met deze samenwerking zetten wij een belangrijke stap naar een meer inclusief mobiliteitssysteem en een samenleving waar iedereen aan mee kan doen.’


Contactpersoon
Floris Liebrand
Floris Liebrand
Communicatieadviseur / woordvoerder
+31 6 13 05 34 84