Fietsen roept positieve gevoelens op

20 september 2018

Tweederde van de Nederlanders van 18 jaar en ouder associeert fietsen met vreugde, zo blijkt uit de editie Fietsfeiten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), dat de effecten van fietsgebruik in kaart bracht.

Volgens deze uitgave zijn mensen die wandelend of fietsend naar het werk gaan vaker tevreden, minder gestrest, meer ontspannen en beleven meer vrijheid dan mensen die daarvoor de auto pakken. Door dagelijks met de fiets naar het werk te gaan neemt bovendien het risico op voortijdig overlijden met 41 procent af, stellen de onderzoekers.

In de perceptie van Nederlanders scoort fietsgebruik vooral positief op het kostenaspect (fietsen is goedkoop), het ‘altijd op tijd komen’, het ‘op je zelf zijn’, en de rust die het biedt. Fietsen wordt eveneens in toenemende mate met gemak en comfort geassocieerd.

Het KiM heeft berekend dat een overstap van de auto naar de fiets een besparing van 150 gram CO2 per kilometer oplevert. Als alle korte autoritten – zo’n 3,6 miljard per jaar – zouden worden vervangen door de fiets dan bespaart dat grofweg 2,0 megaton aan CO2 per jaar, aldus het kennisinstituut.

Fiets van de zaak

De recent aangepaste regeling voor de forfaitaire fiscale bijtelling voor een fiets van de zaak kan een belangrijke stimulans zijn voor ruimere inzet van de fiets, e-bike en speed-pedelec in het woon-werkverkeer.