Remanufacturing: ‘droomscenario voor iedere politicus’

24 oktober 2019

De markt voor remanufacturing lijkt aan een onstuitbare opmars bezig. Dat is niet verwonderlijk, zegt Niels Klarenbeek, beursdirecteur van ReMaTec, de grootste vakbeurs op dit gebied ter wereld. ‘Remanufacturing heeft positieve effecten op zowel het milieu, de veiligheid, werkgelegenheid als de economie. Een dergelijk droomscenario zou politici als muziek in de oren moeten klinken.’

Bij remanufacturing gaat het om het herconditioneren van onderdelen naar nieuwstaat, vertelt Klarenbeek in in de nieuwste editie van GO!Mobility Magazine, waarin het thema ‘hergebruik’ centraal staan.

Beter dan origineel

‘Dat is wezenlijk iets anders dan revisie. Vaak worden termen als hergebruik, refurbishment, rebuilding, revisie en remanufacturing als een containerbegrip op een hoop gegooid. Een reman part is echter afgeleid van het zogeheten ‘core’ deel, dat na een gestandaardiseerd industrieel en seriematig proces kwalitatief gelijkwaardig is (en soms zelfs beter) dan het oorspronkelijke en originele deel. Ook de garantievoorwaarden zijn hetzelfde.’

Hij rekent voor welke voordelen een reman proces opleveren: 90 procent reductie op emissies en materiaal, 56 procent energiebesparing en 20 tot 60 procent lagere kosten. Met als eindresultaat onder aan de streep een substantieel lagere ecologische footprint.

Samenwerking autofabrikanten

Hij noemt het uniek en veelbelovend dat Volvo als eerste autofabrikant de afgelopen editie van ReMaTec (23 t/m 25 juni) als platform gebruikte om duidelijk te maken welke rol reman speelt in hun bedrijfsfilosofie. ‘We zien dat autofabrikanten reman steeds serieuzer oppakken en trachten daarin een leidende rol te vervullen’.

Een andere ontwikkeling die hij signaleert is dat het voertuigbezit verandert. ‘De vanzelfsprekendheid dat 1.000 voertuigen 1.000 eigenaren hebben verdwijnt met de opkomst van deelauto’s en carsharingconcepten. Met als consequentie dat er minder individuele autobezitters komen en voertuigfabrikanten meer grip op zowel het wagenpark als het onderhoud krijgen, en dus automatisch op de retourlogistiek van componenten. Voor revisiebedrijven wordt het daarom steeds belangrijker en interessanter om samen te werken met autofabrikanten.’

Voorlichting consumenten

Klarenbeek zegt het opmerkelijk te vinden dat, ondanks het relatief grote milieubewustzijn van Nederlandse consumenten, men weinig kennis heeft van reman producten. Onderzoek dat ReMaTec samen met RAI Vereniging, BOVAG en STIBA heeft laten uitvoeren, wijst uit dat 62 procent van de respondenten nog nooit van reman parts heeft gehoord. Dit beeld kantelt echter na een heldere voorlichting. Dan geeft 91 procent van de ondervraagden aan de aanschaf van reman parts te willen overwegen en is 83 procent bereid om proactief te vragen naar reman onderdelen bij een eerstvolgende beurt.

Groene formules

De branche zou hier meer op moeten inspelen, vindt hij. Volgens hem ontstaat in toenemende mate ruimte voor groene formules, zowel in het garagekanaal als in de wijze van toelevering. ‘Mijn overtuiging is dat er interessante kansen liggen voor partijen die onderhoud verrichten op basis van bijvoorbeeld een ‘reman first policy’. Met als uitgangspunt dat een auto niet wordt voorzien van nieuwe onderdelen zolang er een duurzaam alternatief beschikbaar is.’