Doekle Terpstra: ‘Kiezen voor techniek is kiezen voor een baangarantie’

18 december 2017

‘Techniek doet er weer toe. Techniek wordt weer gezien als ruggengraat voor maatschappelijke verandering’, betoogt Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020.

In het magazine GO!Mobility. Hij zegt verheugd te zijn dat het nieuwe kabinet heeft besloten om structureel 100 miljoen euro uit te trekken voor technisch VMBO-onderwijs.

Het Nationaal Techniekpact 2020 is in 2013 in het leven geroepen met als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen. In dit platform werken onderwijs, het bedrijfsleven, het rijk en de landelijke regio’s nauw samen. Een initiatief dat volgens Terpstra duidelijk vruchten begint af te werpen. ‘De energie en samenwerking die ik regionaal zie ontstaan als je partijen bij elkaar brengt, stemt mij hoopvol. Onderwijsinstellingen en bedrijven werken nu gezamenlijk aan oplossingen. De extra impuls gaat helpen om dit proces verder te brengen. Een belangrijke rol spelen hierbij de regionale overheden. Zij zien het belang én noodzaak en faciliteren het gesprek.’

Kentering
Hij stelt vast dat er op dit moment een duidelijke kentering plaats vindt en dat het speelveld aan het veranderen is. ‘Nederland is langzamerhand op een andere manier gaan nadenken over de maakindustrie en de rol van het beroepsonderwijs. Iemand die nu kiest voor technisch beroepsonderwijs, kiest voor een baangarantie. Techniek begint echt een trendy begrip te worden. Techniek is weer relevant. Het gaat over de banen van morgen en overmorgen. Banen waarvan men nu nog niet eens weet dat ze er gaan komen.’

Actieagenda
Volgens Terpstra is er de laatste jaren met vasthoudendheid en vastberadenheid veel bereikt. Het Techniekpact is echt een actieagenda van de regio’s zelf geworden én daardoor staat techniek weer hoog op alle agenda’s. Het eindpunt is echter nog lang niet in zicht. Met name als het gaat om de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit, infra, klimaatdoelstellingen, liggen er nog tal van uitdagingen. ‘Zonder techniek is het onmogelijk die op te lossen. Het actuele thema voor de komende jaren wordt menselijk kapitaal. Of beter gezegd, het gebrek eraan. Er is simpelweg te weinig capaciteit beschikbaar om de belangrijke maatschappelijke issues op een goede manier te faciliteren.’

Driving Force
Verder zegt Terpstra onvermoeibaar door te blijven gaan met het realiseren van de ambities die het Techniekpact zichzelf heeft opgelegd. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat het grootste obstakel voor maatschappelijke veranderingen – denk aan de energietransitie – het tekort aan goede technische vakmensen is en blijft. ‘Technologie wordt absoluut de driving force voor de komende jaren.’