Technisch Bureau Holl: ‘Lidmaatschap RAI Vereniging kan onze business versterken’

21 december 2018

In het jaar dat RAI Vereniging haar 125-jarig jubileum viert is Technisch Bureau Holl toegetreden als jongste lid. Afgelopen juli trad de marktleider en specialist op het gebied van luchtdrukremsystemen toe tot de sectie RAI Aftermarket.

Holl

Het lidmaatschap was voor algemeen directeur Bertel Hendriks geen punt van discussie. Vanuit zijn eerdere automotive functies bij onder andere Brezan, Pirelli en Delphi zegt hij veel positieve ervaringen te hebben opgedaan met de mogelijkheden die het lidmaatschap biedt om zijn business te versterken.

‘RAI Vereniging brengt partijen bij elkaar om een onafhankelijke lobby te kunnen voeren op tal van relevante onderwerpen, zoals wetgeving, datadelen en de APK.’

Ruwe diamant

Als vers lid van de sectie RAI Aftermarketmaakt Technisch Bureau Holl deel uit van de onlangs opgerichte werkgroep ’24 volt.’ Dat is volgens Hendriks een geheel nieuw en voor onze sector belangrijk initiatief. Anders dan de ’12 volt’ werkgroep, die zich op personenauto’s richt, heeft 24 volt betrekking op de vrachtwagenmarkt.

Binnen dit platform zijn allerlei thema’s benoemd die van belang zijn voor de toekomst. ‘Denk aan het vrijgeven van voertuigdata en het beschikbaar blijven van technische informatie. Actueel is de discussie over het ontbreken van een kenteken voor landbouwtrekkers en de invoering van een APK voor deze voertuigen. Veel landbouwvoertuigen zijn bovendien voorzien van ongeremde aanhangers, waardoor de verkeersveiligheid in het gevaar kan komen. Allemaal zaken die bij 24 volt hoog op de agenda staan. Het is nog een beetje een ruwe diamant die straks in gepolijste vorm zeker zal gaan schitteren.’

Waardevolle ondersteuning

Hendriks zegt veel te verwachten van de rol die RAI Vereniging kan spelen in het nationale en internationale lobbytraject. Door als collectief invloed uit te oefenen en sturing te geven aan wet- en regelgeving die voor een individuele partij onhaalbaar is.

Volgens hem is het lidmaatschap van RAI Vereniging in zijn automotive carrière altijd een waardevolle ondersteuning geweest in de bedrijfsvoering. Hij wijst in dit verband op de verschillende keurmerken die in het leven zijn geroepen, waaronder het Keurmerk Hefbruggen; de verbreding van het netwerk (o.a. via de JCG Business Club); het inzichtelijk maken van trends in de markt en de oprichting van de werkgroep On Board Diagnostics (OBD) om data beschikbaar te houden voor de aftermarket.

Truckwerkplaats van de toekomst

Bovendien, vervolgt hij, was RAI Vereniging nauw betrokken bij en co-financier van de scenariostudie ‘werkplaats van de Toekomst’. ‘Een mogelijk interessant vervolg hier op zou wellicht de ‘Truckwerkplaats van de Toekomst’ kunnen zijn. Als het gaat om het vrijgeven van technische data valt hier nog een wereld te winnen. Dat heeft naar mijn mening ook te maken met de omvang van dit segment. Nederland telt 187.000 trucks tegenover bijna 10 miljoen personenauto’s.’ Hendriks noemt de groeiplannen van Technisch Bureau Holl ambitieus. ‘RAI Vereniging kan ons daarin ondersteunen.’

>> Lees hier de complete GO!Mobility Magazine.