Wetgeving maakt einde aan terugdraaien kilometerstanden motorfietsen

12 mei 2021

Om gesjoemel met kilometerstanden aan te pakken komt er per 1 juli dit jaar een kilometerregistratiesysteem voor motorfietsen. RAI Vereniging stond samen met BOVAG aan de wieg van deze wetgeving, vertelt Kees Pereboom, beleidsadviseur Technische Zaken bij RAI Vereniging.

Manipulatie met kilometerstanden bij motoren was volgens Pereboom de branche al jarenlang een doorn in het oog. ‘Een machine waarbij de teller is teruggedraaid kan immers onveilig zijn, is duurder in aanschaf en zadelt de koper op met hogere onderhoudskosten. Ramingen gaan er van uit dat ongeveer 10 tot 20 procent van de kopers teveel betaalt voor een gebruikte motorfiets.’

Schade voor kopers
De schade die dit consumenten jaarlijks oplevert bedraagt naar schatting zo’n 110 miljoen euro. ‘RAI Vereniging heeft daarom, samen met de Vereniging Aanpak Tellerfraude en  BOVAG, het ministerie van IenW verzocht om naar analogie van het verplicht registreren van de tellerstanden van auto’s, een vergelijkbaar systeem voor motorfietsen op te tuigen. Inclusief de bijbehorende producten voor de consument, zoals het RDW-Voertuigrapport’

Vervolgens ging een stuurgroep bij de RDW en een speciale projectgroep, waarin Pereboom namens de sectie Motoren van RAI Vereniging was vertegenwoordigd, met dit onderwerp aan de slag met als resultaat dat de ministerraad met het uiteindelijke voorstel heeft ingestemd en de nieuwe regels op 1 juli aanstaande ingaan.

Verkeersveiligheidswinst
De wetgeving behelst een verplichte kilometerregistratie bij alle reparatie-, onderhouds- en bandenwisselbezoeken voor alle bestaande motorfietscategorieën. Tot nu toe gold die verplichting uitsluitend bij reparaties boven de 150 euro. Daarnaast komt er een verplichte tellerstandregistratie voor motorfietsen bij onder andere de overschrijving van het kenteken.

Het terugdraaien van kilometerstanden is overigens bij wet verboden. De strafmaat is 10.000 euro boete of een jaar celstraf.

Het is, benadrukt Pereboom, de bedoeling dat er op termijn een compleet RDW-overzicht ontstaat dat potentiële kopers en dealers betrouwbare informatie verschaft over de (kilometer)historie van motorfietsen. Hij kwalificeert de nieuwe regels als een flinke stap voorwaarts. ‘Het is goed voor het imago van de branche en biedt kopers veel meer zekerheid over de betrouwbaarheid van hun aanschaf. Niet in de laatste plaats is de verkeersveiligheid er bij gebaat.’