RAI Vereniging en New Mobility Foundation starten Studentenprijs

27 maart 2018

RAI Vereniging en de New Mobility Foundation hebben gisteravond tijdens het RAI Mobiliteitsdiner het startschot gegeven voor de Gouden RAI Wiel Studentenprijs 2018 en de New Mobility Foundation Scriptieprijs. Beide partijen willen met deze twee nieuwe prijzen de ontwikkeling van kennis onder studenten stimuleren, maar bovenal de introductie van nieuwe innovatie oplossingen voor de hedendaagse mobiliteitsvraagstukken stimuleren.

Gouden RAI Wiel studentenprijs

De manier waarop reizigers en goederen in de toekomst zich verplaatsen wordt bepaald door de beleidskeuzes en innovaties die nu worden bedacht en ontwikkeld. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: “De almaar groeiende complexiteit van mobiliteit vraagt om innovatieve oplossingen. Wij willen daarom studenten met de Gouden RAI Wiel Studentenprijs inspireren om na te denken over de mobiliteit van de toekomst; hun toekomst.”

New Mobility Foundation voorzitter Jan-Peter Balkenende: “Mobiliteitsvraagstukken beperken zich niet alleen tot bijvoorbeeld files, maar ook de mate waarin mensen met een sociale achterstand en/of lichamelijke beperking toegang hebben tot mobiliteit. De New Mobility Foundation wil met haar scriptieprijs studenten inspireren om met passende ideeën te komen om deze groep mensen mobieler te maken.”

Invulling Gouden RAI Wiel Studentenprijs
Met de vraag “Hoe ziet de mobiliteit van de toekomst eruit?” worden studenten van universiteiten en hogescholen uitgedaagd om hun voorstel bij RAI Vereniging in te dienen. Dit kan tot uiterlijk 30 september a.s. De scripties worden vervolgens door een deskundige jury beoordeeld. Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt waaruit eind november een winnaar wordt gekozen. De winnaar ontvangt 1.000 euro. Daarnaast faciliteert RAI Vereniging de contacten tussen de winnaar en geïnteresseerde leden om het concept verder uit te werken in de praktijk.

Scriptieprijs New Mobility Foundation
De New Mobility Foundation is een nieuw fonds dat zich richt op de bestrijding van mobiliteitsarmoede, onder andere door de financiering van innovatieve en originele projecten en inzet van het netwerk. Tevens wil de New Mobility Foundation kennis op het gebied van mobiliteitsarmoede vergroten en jongeren betrekken bij dit maatschappelijke vraagstuk. Deze twee elementen worden gecombineerd in de Thesis Award. Tot de jury behoren Cees Oudshoorn (VNO-NCW), Erik Gerritsen (VSW), Jetta Klijnsma (voormalig staatssecretaris SZW) en Frits van Bruggen (ANWB). De procedure en prijs van deze prijs komen verder overeen met de Gouden RAI Wiel Studentenprijs.

Meer informatie over de Gouden RAI Wiel Studentenprijs op www.hetgoudenraiwiel.nl en de New Mobility Foundation Thesis Award op www.newmobilityfoundation.org/knowledge-centre/thesis-award/