Reactie RAI Vereniging stikstofplannen

12 november 2019

RAI Vereniging voorzitter Van Eijck is blij dat er een einde lijkt te zijn gekomen aan de stikstofcrisis die de bouw lam legde. “Onze samenleving en economie moeten blijven draaien." De mogelijke verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen is gerechtvaardigd als de doorberekening van het RIVM aantoont dat de maatregel voldoende bijdraagt om de bouw weer vlot te trekken. Hierbij benadrukt Van Eijck dat de maatregel van tijdelijke aard moet zijn. Daarnaast moet er een pakket met langetermijnmaatregelen komen waarbij wordt ingezet op een structurele verlaging van de stikstofoxidenuitstoot door verjonging en vergroening van ons wagenpark.

Stikstof

Vergroening wagenpark
Van Eijck pleit in dat kader voor een robuuste sloopregeling voor oude dieselauto’s en bestelbusjes en afbouw van de aanschafbelasting op nieuwe auto’s. Op termijn moeten we daarbij overgaan naar een systeem van betalen naar gebruik waarbij de kilometerprijs mede afhankelijk is van de uitstoot van een voertuig. Tot slot moeten de bijkomende positieve effecten van een snelheidsverlaging, zoals de vermindering van CO2-uitstoot en verkeersveiligheid, ook mee worden genomen in de uitwerking van het Klimaatakkoord en de verkeersveiligheidsplannen.