Wij gaan voor gezonde mobiliteit 

De stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn geteld en de formatie wordt gevormd. Nu is het van cruciaal belang dat mobiliteit een prominente plek krijgt in de samenleving én op de beleidsagenda van het volgende kabinet. Mobiliteit moet een nieuw perspectief krijgen, vandaar dat onze focus ligt op gezonde mobiliteit. 

Wij staan voor een gezond mobiliteitsysteem waaraan iedereen kan meedoen en ook waar iedereen een steentje bijdraagt aan een betere samenleving en leefomgeving. Gezonde mobiliteit is geen eindpunt maar een proces dat voortdurend in beweging is. Een proces waarbij wij met de kennis en de techniek van nu, iedere keer een stap vooruit maken.  

Voor de ontwikkeling van nieuw mobiliteitsbeleid gaan wij met elkaar iedere keer op zoek naar de juiste balans tussen haalbare en betaalbare oplossingen met een positieve impact op mens en omgeving. Gezonde mobiliteit is geen stip aan de horizon maar een realistisch streven met een effectieve aanpak voor de uitdagingen van nu en de toekomst. Hierbij zetten wij vol in op het volledig potentieel van beschikbare technisch oplossingen die de mobiliteitsindustrie ontwikkelt en die voor iedere portemonnee mogelijkheden biedt. Technologie is niet meer de veroorzaker van het probleem, maar de oplossing. Want als wij het huidige mobiliteitsbeleid doorzetten, is bijdragen aan gezonde mobiliteit voor slechts een beperkte groep mensen haalbaar en gaan wij onze maatschappelijke doelen niet halen. 

Hier vind je onze standpunten die wij belangrijk vinden om te komen tot gezonde mobiliteit. De standpunten zijn verdeeld onder de pijlers betaalbare, duurzame en veilige mobiliteit.

Lees verder >