Marktinformatie
Scenariostudie 'Handen aan het stuur'

11 mei 2015

De scooter- en motorbranche zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met sterk teruglopende verkopen. Voor vele ondernemers is de toekomst onzeker. Met onderzoeksbureau Jester Strategy hebben de GT-afdelingen van RAI Vereniging en BOVAG vier scenario’s naar 2020 uitgewerkt.

scooters

Het onderzoek bevat een inventarisatie van dominante veranderfactoren waarvan de impact en de mate van (on)zekerheid zijn gewogen. 

De scenario's geven 'voorstellingen' van hoe de GT-markt er in 2020 uit kan zien. De twee meest dominante veranderkrachten zijn in een assenkruis geplaatst, waardoor vier mogelijke toekomstscenario’s zichtbaar worden. Geschetst worden welbewust vier extremen, de uiterste hoeken van het speelveld. Zeker is namelijk wel dat de markt zal veranderen, maar lang niet zeker is welke kant het op gaat.