Marktinformatie
Scenariostudie Aftersales Markt

7 mei 2014

De aftersales markt: een markt in beweging vraagt om nieuwe business modellen.

Scenariostudie Aftersales

De Nederlandse aftersales markt wordt geconfronteerd met veel turbulentie en onzekerheid. Naast een algemene volume daling heeft de markt de komende jaren te maken met ontwikkelingen op het vlak van nieuwe technologie, een schaarste aan personeel, nieuwe concurrentiepatronen, verdere branchevervaging, nieuwe retailconcepten en dergelijke.

In deze dynamiek blijft aftersales in toenemende mate cruciaal voor het business model van marktpartijen, zowel in termen van winstgevendheid als in het ‘onderhoud’ van klantrelaties. De spelers in de automotive sector hebben behoefte aan inzicht in de ontwikkelingen in de aftersales markt om innovatieve business modellen te bouwen en toekomstvaste strategieën te ontplooien.

Vier scenario's toekomst Aftersales Markt
BOVAG en RAI Vereniging willen een gefundeerde discussie over de toekomst voeden en dit vertalen in nieuwe inzichten voor leden en krachtige initiatieven die het collectief dienen. Samen met onderzoeksbureau Jester Strategy hebben ze vier scenario’s voor de aftersales markt in de komende tien jaar uitgewerkt. Het onderzoeksrapport “Sturen en Schakelen” bevat een inventarisatie van dominante veranderfactoren waarvan de impact en de mate van (on)zekerheid zijn gewogen.

Deze geven 'voorstellingen' van hoe de aftermarket er in 2025 uit kan zien. De twee meest dominante veranderkrachten zijn in een assenkruis geplaatst waardoor vier mogelijke toekomstscenario’s zichtbaar worden. Deze scenario’s geven welbewust vier extremen aan, de uiterste hoeken van het speelveld. Zeker is namelijk wel dat de situatie in de aftermarket op zijn kop gaat, maar lang niet zeker is welke kant het op gaat. 

Leden van de secties Personenauto's en lichte bedrijfswagens, Automotive Industry, Equpment en Aftermarket kunnen het onderzoeksrapport hieronder downloaden (eerst inloggen).