Marktinformatie
Marktontwikkelingen Fietsen 2019 en profielen van de fietskopers

29 oktober 2020

Eén keer per jaar wordt in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging een consumentenpanel geënquêteerd met het doel inzicht te krijgen in de aankoop van fietsen. Het resultaat is een rapportage met daarin de profielen van de fietskopers over het jaar 2019.

Marktcijfers Fietsen

De resultaten van het consumentenonderzoek zijn gebaseerd op het grootschalige consumentenonderzoek naar de aankopen van fietsen vanuit het GfK Consumer Jury panel. Dit panel is door de jaren heen vergelijkbaar en omvat een vaste groep respondenten die daardoor in de tijd gevolgd kunnen worden.

In dit panel worden alle deelnemers maandelijks gevraagd om aan te geven of men (in dit geval) een fiets heeft gekocht waar (aankoopkanaal) en tegen welk bedrag. Ook de respondenten die niets hebben gekocht geven dat aan, waardoor een juiste weging tussen kopers en niet-kopers ontstaat. Het onderzoek wordt grotendeels via internet uitgevoerd, maar om specifieke bevolkingsgroepen goed te kunnen meewegen wordt ook gebruik gemaakt van aanvullend schriftelijk onderzoek.

Leden van de sectie Fietsen kunnen hieronder het onderzoek downloaden.


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927