Van Eijck: “Veel meer samenwerking nodig in mobiliteitsbranche”

17 april 2015

Bij de opening van de AutoRAI 2015 vandaag riep Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, op tot veel meer gestructureerde samenwerking in de mobiliteitsbranche. Hij deed dat in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, die de officiële opening verrichtte.

Steven van Eijck persbijeenkomst AutoRAI

“We moeten als mobiliteitssector onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in een veranderende tijd anders invullen”, aldus de voorman van RAI Vereniging. “We leven in een tijd van de terugtrekkende overheid. Deels om financiële redenen, deels maatschappelijk gewenst. Bedrijven opereren steeds nadrukkelijker vanuit een maatschappelijk bewustzijn. Naast profit ook people en planet. Het maatschappelijk middenveld krijgt gelukkig steeds meer ruimte. De samenleving vereist samenwerking, ieder met specifieke verantwoordelijkheden en taken, maar het nieuwe concurreren heet samenwerken.”

Ook initiatieven voor de mobiliteit moeten wat Van Eijck betreft vanuit de maatschappij komen. “De overheid speelt vaker de rol dit te faciliteren en randvoorwaarden te stellen. In het recente verleden mocht ik bijdragen aan twee zorgakkoorden en een filantropie-akkoord. Ook in onze sector is deze manier van samenwerken in het SER Energieakkoord succesvol geweest.”

Van Eijck blijft niet bij visieontwikkeling steken, maar is hiermee ook al concreet aan de slag gegaan. “In de afgelopen maanden hebben ANWB, BOVAG en VNA (autoleasemaatschappijen) zich in gesprekken bereid verklaard om samen met ons te gaan werken aan een visie op de toekomst van de mobiliteit en de wijze waarop alle partijen, ook de overheid, hieraan invulling kunnen gaan geven, in het belang van de burger / de reiziger. Ook Connexion, de NS en andere partijen hebben aangegeven vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid bij te willen dragen. We zullen dat plan voorleggen aan de meest aangewezen bewindspersoon uit uw kabinet.”

Premier Mark Rutte, die de officiële opening van de AutoRAI verrichtte, reageerde ‘fris van de lever’ als volgt op het idee van Van Eijck: “Ik neem de uitgestoken hand van de mobiliteitsbranche graag met beide handen aan. We komen er vast verder over te spreken.”

Van Eijck schetste tot slot waarom hij het eervol vindt om voorman te mogen zijn van de mobiliteitsindustrie. “Deze indrukwekkende sector omvat de productie, de retail en het onderhoud van alles met wielen op de weg rijdt. En uiteraard zetten we vandaag de auto’s met stip voorop, maar het gaat ook om brom-, snor-, en gewone fietsen, vrachtwagens, motoren en speciale voertuigen. Alleen al onze 500 leden genereren jaarlijks een omzet van meer dan 16 miljard euro en inclusief alle indirect betrokkenen is het economisch belang een veelvoud.”

Meer informatie: Harald Bresser