Kabinet omarmt voorstel ‘eenvoudiger belasten, slimmer stimuleren’

19 juni 2015

RAI Vereniging stelt vast dat met de Autobrief II een goede stap is gezet in de richting van het ‘eenvoudiger belasten’ waar zij als aanjager van de brede maatschappelijke coalitie die op 1 juni jl. een voorstel naar de staatssecretaris stuurde toe opriep.

autobelasting

Ten aanzien van de tweede stap uit dat brede voorstel, het ‘slimmer stimuleren’, is een begin gemaakt maar moet nog wel wat gebeuren in de totstandkoming van het EV Innovatiefonds.

BPM
Ten aanzien van de BPM is RAI vereniging van mening dat een goede eerste stap is gezet in de richting van afbouw van die belasting. Tot en met 2020 wordt 12% (uitgangssituatie 2016, dus effectief zal dat hoger zijn) van de BPM in fases afgebouwd.

 

“De BPM moet worden afgeschaft en daartoe is dit een eerste stap. Een volgend kabinet kan niet anders dan tot volledige afschaffing overgaan. Allereerst door de verhouding belastingopbrengsten versus inningskosten, ten tweede kunnen 130 fte bij de Belastingdienst worden vrijgemaakt en ten derde schaffen we daarmee een niet in Europa en in Nederland uit te leggen belasting op het bezit van een auto af”, aldus Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging.

MRB
De voorgestelde verlaging van de MRB is een goede zet en vooral de keuze om oudere dieselpersonen- en bestelauto’s meer te gaan laten betalen is in lijn met de luchtkwaliteitdoelstellingen van het kabinet.

“De voorstellen om de MRB voor oudere diesels verhogen passen goed in de aanpak van de verbetering van de luchtkwaliteit en maken daarmee de weg vrij om uiteindelijk de verschillende milieuzones af te schaffen. Het kabinet maakt naar onze mening de juiste keuze om met name de vervuiling door die oudere voertuigen aan te pakken”, vervolgt Van Eijck zijn betoog.

Bijtelling
Ten aanzien van de bijtelling had RAI Vereniging liever een algemeen tarief van 21% gezien. Het lage tarief voor emissieloze voertuigen van 4% is zelfs lager dan de 7% die wij hadden voorgesteld en daar zijn we dus blij mee. Tezamen met de afbouw van de BPM zal dit een einde maken aan de marktverstoring die de afgelopen jaren de automarkt teisterde.

“Er komt eindelijke een einde aan de marktverstoring. Dat was voor onze fabrikanten en importeurs een belangrijk punt in de aanloop naar deze brief. Die marktverstoring heeft onze branche de afgelopen jaren gegijzeld en we zijn blij dat met dit voorstel daar een einde aan komt.”, aldus Van Eijck

EV Innovatiefonds
Het is begrijpelijk dat in Autobrief II van het ministerie van Financiën geen uitspraken worden gedaan over het beoogde EV Innovatiefonds dat met name vanuit het ministerie van I en M en EZ wordt gevoed. Het is goed dat in Autobrief II een duidelijke link wordt gelegd met dit fonds en de inzet van de staatssecretaris van I en M.

“Autobrief II rept wel over een EV Innovatiefonds maar Financiën geeft heel duidelijk aan dat hun instrumenten zijn uitgeput om elektrisch rijden verder te stimuleren via de belastingwetgeving. Mijn eerste gesprek met staatssecretaris Mansveld hierover stemt mij hoopvol. Uiteraard dient alles ook nog voorgelegd te worden aan de Tweede Kamer en zullen we ook met de desbetreffende woordvoerders de dialoog aangaan.

Autobrief II op Rijksoverheid.nl

Meer informatie: Harald Bresser