Driekwart van de Nederlanders ziet mobiliteit vastlopen

8 maart 2017

Ruim driekwart van de Nederlanders herkent zich in het beeld dat we zowel op de weg als in het openbaar vervoer vastlopen. Dit blijkt uit recent representatief onderzoek van Ruijgrok Netpanel onder 1551 Nederlanders in opdracht van de Mobiliteitsalliantie.

Mobiliteitsalliantie

Mobiliteit staat niet hoog op de politieke agenda, terwijl de Nederlander zich daar wél zorgen over maakt.

Ruim drievijfde van de Nederlanders denkt dat in de toekomst veel mensen meerdere vervoermiddelen gaan gebruiken tijdens één reis, aldus het onderzoek.

Driekwart van de Nederlanders wil dat er actie wordt ondernomen om de uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen.

Terwijl we steeds vaker stilstaan in de auto, de vrachtauto of het openbaar vervoer maakt Nederland zich op voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Mobiliteitsalliantie maakt zich zorgen dat er te weinig aandacht is voor het vastlopen van de BV Nederland. De urgentie ontbreekt terwijl ons land langzaam tot stilstand komt waardoor de concurrentiepositie verslechtert en duurzaamheid en luchtkwaliteit achteruit gaan. Volgens de Mobiliteitsalliantie kan en moet dit anders: slimmer, flexibeler, groener en veiliger.

Uit het onderzoek komt verder naar voren:

  • Nederlanders zien het verbeteren van het openbaar vervoer en meer mogelijkheden tot flexibel- en thuiswerken als belangrijkste oplossingen voor het fileprobleem. 
  • Nederlanders die wekelijks autorijden zien vooral de fiets als alternatief. Op een afstandje volgen de trein en de bus. Een derde van de Nederlanders die wekelijks autorijden geeft aan géén alternatief te hebben.
  • De P+R voorzieningen zijn een schakel in het gebruik van verschillende modaliteiten. De bekendheid is hoog; 85%. Het gebruik blijft achter: een derde heeft er gebruik van gemaakt. 
  • Autodelen maakt het gebruik van verschillende vervoersvormen eenvoudiger. Een derde van de Nederlanders denkt dat binnen nu en vijf jaar meer mensen een auto zullen delen.
  • Het weer, reistijd en afstand zijn de belangrijkste drempels om de fiets te pakken. Reistijd, geen goede aansluiting op de plek van bestemming en kosten zijn de belangrijkste drempels om het openbaar vervoer niet te gebruiken en de auto te nemen.
  • Nederlanders noemen spontaan het vergroten van de capaciteit en het verbeteren van de verbindingen en samenwerking tussen vervoerders als belangrijkste oplossingen om drukte in het openbaar vervoer te verminderen. 
  • Nederlanders noemen schoner wagenpark en stimuleren van andere modaliteiten dan de auto als oplossingen om fijnstof en CO2 te reduceren.
  • De helft van de Nederlanders (51%) vindt dat het thuisbezorgen van pakketten buiten de spitstijden moet gebeuren. 46% van de Nederlanders accepteert langere levertijden, als dat leidt tot minder vrachtverkeer op onze wegen en in onze woonwijken.
  • Het initiatief om pakketten bij een centraal afhaalpunt af te leveren in plaats van thuis kent meer tegenstanders (47% (helemaal) niet eens).

 

Nationaal Mobiliteitsdebat 9 maart 2017
Mobiliteit groeit in al haar vormen en in een razendsnel tempo. Reizigers,(vracht) vervoerders en automobilisten merken dit iedere dag: op de weg, op het spoor en op het fietspad. De Mobiliteitsalliantie – een samenwerkingsverband van zeventien organisaties – gelooft dat het anders kan en moet om Nederland bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden.

Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, is het noodzakelijk om deze vraagstukken onder de aandacht van verschillende politici te brengen.

Op donderdag 9 maart wordt daarom in Utrecht het Nationaal Mobiliteitsdebat gehouden. Onder leiding van programmamaker Rens de Jong (BNR), gaan Tweede Kamerleden Attje Kuiken ( PvdA), Barbara Visser (VVD), Martijn van Helvert (CDA), Salima Belhaj (D66), Huib van Essen (kandidaat Kamerlid Groen Links), Eric Smaling (SP) met elkaar en de aanwezige gasten in discussie over de bereikbaarheidsproblematiek en de mobiliteitsthema’s veiliger, groener, slimmer en eerlijker.