Marktinformatie
KiM-rapport ‘Mobiliteit in stedelijk Nederland’

6 augustus 2019

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed onderzoek naar de ontwikkeling van de mobiliteit in stedelijke gebieden in Nederland. De fiets blijkt in opmars.

Mobiliteit is gemeten als het aantal verplaatsingen per inwoner per jaar. In het onderzoeksrapport staat een breed palet aan ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in stedelijke gebieden in Nederland in de periode 2005 – 2015 beschreven. Het doel van het onderzoek is om ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in stedelijk gebied te kunnen signaleren.

Een belangrijke signalering uit het onderzoek is dat onder inwoners van stedelijke gebieden in Nederland tussen de jaren 2005 en 2015 een verschuiving heeft plaatsgevonden naar het gebruik van meer duurzame vervoerwijzen.

Dit blijkt uit een modal shift waarin het aandeel auto is afgenomen en de aandelen trein, fietsen en lopen zijn toegenomen. Deze ontwikkeling is iets sterker in hoogstedelijke gebieden dan in laagstedelijke gebieden en geldt met name voor verplaatsingen van 1 tot en met 7 kilometer.

Het KiM voerde dit onderzoek uit op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).