RAI Vereniging over verlaging maximumsnelheid

25 september 2019

Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen voor een schoner en beter milieu.

"De afgelopen decennia hebben wij met elkaar een te zware claim op de natuur gelegd. Onze volgende generaties mogen hier niet de dupe van zijn en dat rechtvaardigt maatregelen die ingrijpend zijn. Wij waken er echter wel voor dat deze maatregelen bewezen effect hebben en proportioneel zijn. Verlaging van de maximumsnelheid op de wegen is dat vooralsnog niet. Natuurlijk zijn wij als RAI Vereniging niet tegen verlaging van de maximumsnelheid, maar vooralsnog wordt de maatregel onderbouwd met grafieken die gaan over emissies. En emissies gaan over meer dan alleen stikstofoxiden; ook over CO2 en fijnstof. Wij willen eerst exact weten wat het effect is op de stikstofdepositie. Wij moeten de maatregel immers kunnen uitleggen aan de burger. Als wij nu kiezen voor een jojo beleid met maximumsnelheden en achteraf blijkt dat de maatregel niet voldoende was, verliest de burger het vertrouwen in de politiek. Bovendien gaan we in nabije de toekomst allemaal elektrisch rijden, dus 0 uitstoot, en kunnen we alle verkeersborden weer gaan vervangen."


Contactpersoon
Floris Liebrand
Floris Liebrand
Communicatieadviseur / woordvoerder
+31 6 13 05 34 84