Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers gepubliceerd voor commentaar

24 maart 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een circulaire (rondschrijven) voor over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. Hiervoor wordt een consultatie opgezet waar een ieder t/m 9 april op kan reageren. Ook RAI Vereniging bereidt samen met leden een reactie voor.

De circulaire gaat over:

  • de opslag van lithium-ion energiedragers in de vorm van cellen of batterijen,
  • de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (EOSsen).

Doel
Het doel van de circulaire is om adviezen te geven voor onder meer gemeenten, regionale omgevingsdiensten, en betrokken bedrijven. Deze adviezen gaan over maatregelen die genomen kunnen worden om de veiligheid op plekken waar lithium-ion cellen, batterijen en EOSsen worden opgeslagen te verhogen.

Deze circulaire moet leiden tot:

  • Bewustwording van de risico’s die gaan over lithium-ion energiedragers;
  • Vergroting van de veiligheid rond opslag van lithium-ion energiedrager en gebruik van een EOS;
  • Meer eenduidige toepassing van veiligheidsmaatregelen;
  • Vergroting van de kennis over maatregelen voor de lithium-ion energiedragers;
  • Nieuwe regels bij het stallen van elektrische voertuigen in een showroom.

Reageren
U kunt tot en met 9 april 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van de circulaire. RAI Vereniging gaat ook namens haar leden reageren. Heeft u specifieke opmerkingen vanuit uw bedrijfssituatie, dan kunt u als lid van RAI Vereniging uw opmerkingen tot 2 april sturen naar de beleidsverantwoordelijke Eugène Moerkerk.

Werkgroep accu’s RAI Vereniging
Op maandag 30 maart komt de sectie overstijgende werkgroep accu’s in een video conference call bij elkaar om de inhoud van de reactie van RAI Vereniging met elkaar te bespreken. RAI Vereniging en BOVAG zaten ook aan tafel bij de klankbordgroep die het ministerie gebruikte bij de ontwikkeling van deze circulaire.
De sectie overstijgende “werkgroep accu’s” van RAI Vereniging, die is opgericht ter ondersteuning van het secretariaat in het kader van het Project “Veilig vervoer en opslag van lithium-ion accu’s”, heeft het secretariaat van RAI Vereniging ook ondersteund bij haar reacties op eerdere concepten van de circulaire.

Door het genoodzaakte annuleren van Battery Day IV heeft het secretariaat besloten om de beleidsverantwoordelijke vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen en te vragen op 30 maart in de video call van de RAI werkgroep accu’s een nadere toelichting te geven op de inhoud van de concept circulaire.

De vragen die het secretariaat ontvangen heeft vanuit de werkgroep zijn gebundeld in een memo, dit memo kunt u hieronder downloaden. (nadat u ingelogd bent).