Auto-industrie geconfronteerd met ongekende crisis

26 maart 2020

De Europese auto-industrie zit in zeer zwaar weer. Met deze boodschap trok ACEA deze week aan de bel.

productie

Bijna alle in Europa opererende fabrikanten zijn genoodzaakt om productiefaciliteiten tijdelijk te sluiten als gevolg van leveringsproblemen, ineengestorte vraag en overheid- quarantaine maatregelen. Bijna 14 miljoen banen staan op het spel.

ACEA doet een noodoproep aan de EU om met een effectief pakket aan (financiële) maatregelen te komen om de impact van de corona-crisis op werkgelegenheid, innovatie en onderzoek te verzachten. Daarnaast moet Europa maatregelen nemen voor het herstel van de automobielindustrie, dat een belangrijk onderdeel uitmaakt van het herstel van de gehele Europese economie. Ook roept ACEA tot slot op om werkplaatsen vooral open te houden en ook de stroom van reserveonderdelen te continueren. Op die manier kunnen vitale onderdelen, zoals logistiek en hulpdiensten, door blijven draaien.