Duurzaamheidsvoorstellen Amsterdam bevatten de juiste keuzes

11 december 2014

Vandaag publiceerde Amsterdam haar Duurzaamheidsagenda. Daarin zet de stad sterk in op zoveel mogelijk uitstootloos verkeer in 2025. RAI Vereniging is positief over de plannen.

auto's in stad

Amsterdam wil fasegewijs vervuilende vervoersmiddelen uit de stad gaan weren. Zij kiest bij de beoordeling van milieuprestaties van voertuigen voor de Europees opgestelde emissie-eisen, de zogenoemde ‘Euronormering’. Volgens RAI Vereniging is dat de enige objectieve en werkbare benadering, waarmee de stad getuigt van realiteitszin. Een lappendeken op basis van lokaal geformuleerde criteria zou dat niet zijn. Zo zegt de voertuigleeftijd bijvoorbeeld weinig over hoe schoon een voertuig is.

De Amsterdamse inzet op emissieloos vervoer is ook in lijn met het SER Energieakkoord, waarvan RAI Vereniging mede-ondertekenaar is, en de daaruit geformuleerde ‘Brandstofvisie’.

Consequenties
“Als rechtgeaarde Rotterdammer feliciteer ik Amsterdam met haar ambities”, reageert Steven van Eijck, die onlangs als algemeen voorzitter van RAI Vereniging aantrad. Namens de mobiliteitsindustrie plaatst hij daarbij wel een kanttekening: “Doelen moeten realistisch gesteld worden en er moet rekening gehouden worden met álle consequenties van gemaakte keuzes. Uitstootloos openbaar busvervoer in 2026 bijvoorbeeld betekent dat dit al jaren eerder in aanbestedingen opgenomen moet worden én dat hier een kostenplaatje aan hangt. En bestelauto’s hebben een afschrijvingstermijn van zo’n 8 jaar, dus om deze uitstootloos in te zetten in 2025 moeten deze in 2017 zijn aangeschaft.”

Techniekneutraliteit
Het is van groot belang goed oog te hebben voor welke technologie de doelen in ‘schoon’ en ‘zuinig’ het snelst en meest kosteneffectief dichterbij brengt. Van Eijck: “Voorop moet steeds staan welke uitstoot teruggebracht moet worden en wat hiervoor nodig is. Dat kan elektrische aandrijving zijn, maar net zo goed -en soms beter, sneller en/of goedkoper- de inzet van de schoonste Euro VI-voertuigen of voertuigen op (groen)gas. ‘Techniekneutraliteit’ noemt RAI Vereniging dat.”

Knop
Het is goed om te kijken hoe vervuiling verder vermeden kan worden. Door de EU zijn strenge milieunormen gesteld, waardoor nieuwe voertuigen nu schoon zijn. Het is dan ook logisch om aan de knop te draaien die nu het meest effect heeft: de knop die bestaande vervuiling (door ‘oude’ voertuigen) terugdringt.