SWOV-rapport ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’ biedt interessante aanpak reductie verkeersslachtoffers

6 februari 2015

Dit vandaag door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gepubliceerde rapport introduceert het denken in arrangementen om de verkeersveiligheid te verhogen en is daarmee bijzonder interessant, aldus Olaf de Bruijn van RAI Vereniging.

SWOV rapport Opschakelen

Het SWOV-rapport bevat interessante aanknopingspunten om Nederland nog veiliger te maken. Het is al lang niet meer zo dat er nieuwe (beleids)maatregelen te verzinnen zijn die, als bij toverslag, grote aantallen verkeersdoden en verkeersgewonden helpen voorkomen. Om die reden is het goed om te gaan denken in ‘arrangementen’. Dit rapport geeft daarvoor een aantal praktische voorbeelden.

Veiligheidsopties en -accessoires
Een voorbeeld van een arrangement is de belastingdruk op veiligheidsopties en – accessoires verlagen. Het gunstige effect van die veiliger voertuigen verdient zich terug via een besparing op kosten voor verkeersgewonden.

Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, reageert enthousiast: ”Steeds meer wordt er in Nederland gewerkt in de vorm van akkoorden of GreenDeals. Ook dat is een vorm van arrangement-denken. De essentie is dat je zorgt voor een mix van maatregelen en acties die bij elkaar leiden naar het gewenste doel. In dit geval dus het terugdringen van het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden, mooier kan bijna niet, lijkt me.”

RAI Vereniging is één van de medefinanciers van het rapport. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor de mobiliteitsindustrie. Het is ook om die reden dat RAI Vereniging al sinds het begin van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid een actieve supporter is.

Het SWOV-rapport ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’ is vandaag ook aan de commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer gestuurd.

Meer informatie: Harald Bresser