Mobiliteitspanel Nederland wint ‘Het Gouden RAI Wiel’

31 maart 2015

Tijdens de drukbezochte 14e editie van het RAI Mobiliteitsdiner, heeft minister Schultz van Haegen in de Glazen Zaal in Den Haag gisteravond de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ uitgereikt aan Mobiliteitspanel Nederland, een initiatief van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Met de toekenning van het Gouden RAI Wiel wil RAI Vereniging haar waardering uitspreken voor de opzet die het KiM heeft gekozen voor dit onderzoek, namelijk een vernieuwende onderzoeksaanpak in samenwerking met partners Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente. Tevens spreekt RAI Vereniging haar waardering uit voor de wijze waarop het KiM kennis toevoegt aan het brede veld van de mobiliteit in Nederland. 

Gouden RAI Wiel
RAI Vereniging reikt ‘Het Gouden RAI Wiel’ jaarlijks uit om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer of van vervoermiddelen in brede zin. Eerder ontvingen onder andere het Gouden RAI Wiel: De Verkeersonderneming (2014), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (2012) en Advanced Automotive Design TU Delft (2010). Pieter van Vollenhoven ontving als eerste de prijs in 2003 als voorzitter van de Raad voor Transportveiligheid.

Jongeren en mobiliteitskeuzes
Algemeen voorzitter Steven van Eijck trapte de avond af door aan de aanwezigen nog eens uit te leggen waartoe het Mobiliteitsdiner ooit is ontstaan. In het Mobiliteitsdiner is altijd gekeken naar de toekomst van de mobiliteit, denk bijvoorbeeld aan het onderzoek naar trends in mobiliteit 2030. Kernvraag is steeds: hoe ziet die mobiliteit er nu precies uit en wat kan RAI Vereniging daar aan bijdragen?

Dit jaar lag de focus op de vraag: gaan jongeren en jongvolwassenen echt anders met hun mobiliteit om dan hun ouders en hun grootouders? Een veelbesproken onderwerp. Vaak onderzocht en de uitkomsten laten zelden een eenduidig beeld zien. De twee gastsprekers van de avond, Thomas Straatemeier (Goudappel Coffeng) en Joris Schuurman (YoungWorks) schetsten de eerste contouren van een onderzoek naar de opvattingen over mobiliteit bij jongeren. Een onderzoek dat in de loop van het voorjaar beschikbaar komt.

 

Minister Melanie Schultz van Haegen en Steven van Eijck reiken Het Gouden RAI Wiel uit aan Sascha Hoogendoorn-Lanser en George Gelauff van KiM (Fotografie Jørgen Koopmanschap, foto in hogere resolutie hiernaast als download)