Slimmer stimuleren en eenvoudiger belasten

1 juni 2015

Een brede maatschappelijke coalitie van ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen presenteert vandaag een gezamenlijk plan voor de autobelastingen in de jaren 2017 tot en met 2020.

autobelasting

De coalitie geeft met dit plan een samenhangend antwoord op de verschillende uitdagingen om de autobelastingen minder marktverstorend te laten zijn en doelen uit het Energieakkoord te realiseren.

Met minder marktverstoring en meer eenvoud dan in het huidige systeem, met een betere balans tussen de particuliere en zakelijke markt, met meer stimulering op maat van elektrische auto’s in plaats van generiek via de bijtelling, met meer kans dat gestimuleerde auto’s in Nederland blijven en met minder uitvoeringslast bij de Belastingdienst.

Eenvoudiger belasten en minder marktverstoring

  • Naar één bijtellingstarief van 20-21% voor auto’s van de zaak in de periode van Autobrief 2
  • De coalitie deelt de ambitie van de staatssecretaris van Financiën om de BPM uiteindelijk af te schaffen onder de voorwaarden dat compensatie buiten de MRB en/of bijtelling en/of accijnzen gevonden wordt én dat er sprake is van een in aanvang langzame afbouw.

Slimmer stimuleren

  • Een Innovatie/EV-fonds met een omvang van 250 miljoen euro per jaar om de aanschaf van (semi-)elektrische auto’s –zowel nieuw als gebruikt- te stimuleren voor bedrijven én particulieren
  • De coalitie geeft in de brief aan hoe dit fonds kan worden gefinancierd 
  • Bijtellingstarief van 7% voor volledig elektrische auto’s 
  • Vrijstelling van MRB voor elektrische auto’s en half tarief MRB voor semi-elektrische auto’s
  • Geleidelijke afbouw van stimulering semi-elektrische auto’s naar beëindiging in 2020 
  • Partijen committeren zich aan de doelstelling van 200.000 elektrische auto’s in 2020 en het maximaliseren van het aandeel elektrisch gereden kilometers
  • De plannen om eenvoudiger te belasten en slimmer te stimuleren zijn voor de coalitie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De brief van de vijf partijen is een maatregelenpakket voor de Autobrief 2, die voor de zomer wordt verwacht en waarin de staatssecretaris van Financiën zijn plannen ontvouwt voor de autobelastingen voor 2017 tot eind 2020. Hiernaast vindt u de brief die de vijf partijen vandaag naar het kabinet en de Kamer hebben verstuurd.

Fiscaal gestuurd
Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging: “Dit Mobiliteitsakkoord pakt de marktverstoring in de autobranche eindelijk goed aan. Fiscaal gestoord gedrag komt daarmee ten einde en door middel van gerichte fiscale sturing komen we tot minder marktverstoring, stabiele belastingheffing en eenvoud in de uitvoering. Wat begon bij de opening van AutoRAI 2015 toen minister-president Rutte ons voorstel omarmde om vanuit een brede coalitie een voorstel te doen voor de autobelastingen mondt vandaag uit in dit gemeenschappelijke voorstel.”

 

NOS Journaal
In het NOS Journaal van gisteren werd uitvoerig aandacht besteed aan het bovenstaande. U kunt het onderwerp hier terugkijken

Meer informatie: Harald Bresser