Nieuwe EU-testmethodes kunnen diesels nog schoner maken

5 juni 2015

Uit TNO-onderzoek dat gisteren bekend werd blijkt dat diesels die over een roetfilter beschikken nauwelijks nog roetdeeltjes uitstoten. De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) kan nog verder verbeteren als in Europa nieuwe testmethodes worden gebruikt.

“De conclusie van staatssecretaris Mansveld dat nieuwe dieselauto’s nog steeds te vervuilend zijn is echt te kort door de bocht”, aldus Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging. “We zien de laatste jaren dat de uitstoot van fijnstof bij diesels, dankzij goed werkende roetfilters, feitelijk is opgelost. Daarmee is de luchtkwaliteit in binnensteden enorm verbeterd. We vinden het jammer dat de staatssecretaris dat feit nu slechts in een bijzin van haar mening over de uitstoot van nieuwe diesels op heeft genomen”.

De staatssecretaris gaat daarnaast ook grotendeels voorbij aan de milieuwinst die bereikt is bij vrachtwagens en bussen. “De introductie van de Euro VI-norm bij dat type voertuigen heeft er voor gezorgd dat nieuwe vrachtwagens schoon zijn. Het Nederlandse wagenpark kan tot het schoonste van de EU gerekend worden door de innovatiedrift van de industrie en het initiatief van de Nederlandse overheid om milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen te stimuleren.”

Verbeterde RDE-testmethode
RAI Vereniging concludeert, evenals TNO en Mansveld, dat er bij dieselpersonen- en bestelauto’s voor de verlaging van de NOx-uitstoot nog verbeteringen mogelijk zijn. Om dat te kunnen doen is nieuwe wetgeving nodig die op dit moment besproken wordt in Brussel”, vervolgt Van Eijck zijn betoog. “Technisch is de oplossing vanuit de fabrikanten er, als er maar goede Europese wetgeving tegenover staat. Dat is bij personenauto’s nu nog niet het geval. Vooral de zogenaamde Real Driving Emissions-test kan daar een goede bijdrage aan leveren. De auto-industrie is een groot voorstander van deze nieuwe testmethode. De discussie over de invoering van deze nieuwe testmethode is momenteel gaande in Brussel en spitst zich toe op de specifieke testomstandigheden en de invoeringsdatum.”

Verjongen
Als de staatssecretaris in Nederland echt ‘iets’ wil doen aan verbetering van de luchtkwaliteit, dan moet dat ook gezocht worden in het verjongen van het bestaande wagenpark. RAI Vereniging gaat daarover graag met haar in overleg. Voor die verjonging hebben wij in een brede maatschappelijke coalitie, met ANWB, BOVAG, VNA en Natuur & Milieu, onlangs ook concrete voorstellen gedaan aan het Kabinet.

EU-voorzitterschap
“Onze oproep aan de staatssecretaris is vrij simpel: zorg er voor dat Europa zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over de RDE-testcriteria en invoeringsdata, zodat de Europese auto-industrie hierop kan anticiperen. De staatssecretaris zou dat goed kunnen regelen tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in het eerste halfjaar van 2016. En focus ondertussen in Nederland qua maatregelen vooral op oude diesels”, sluit Van Eijck af.

Voor persvragen: Mark van Dansik, 06-22476326