RAI Vereniging pleit voor snelle invoering nieuwe Europese emissietest

9 oktober 2015

RAI Vereniging vindt dat er op de kortst mogelijke termijn een meer aan de praktijkomstandigheden aangepaste Europese emissietest voor personenauto’s moet komen. Dat stelt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, na intensief overleg met verschillende betrokken partijen gedurende de afgelopen week.

Steven van Eijck

Naar aanleiding van de recente discussie rondom de uitstoot van dieselmotoren en de nieuwe Europese emissietest heeft RAI Vereniging intensief overleg gevoerd met haar leden, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Financiën, de RDW en andere belanghebbenden in het dossier.

“In mijn vele gesprekken en contacten en na afstemming met de autoimporteurs in Nederland ben ik bij dit onderwerp van mening dat wij een stevige oproep aan de EU moeten doen om op korte termijn het vertrouwen van de consument in onze industrie te herstellen door de snelle invoer van emissietesten die de werkelijkheid recht doen”, aldus Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging. “Noblesse oblige in deze zaak en ik ben er heel blij mee dat het departement van Infrastructuur en Milieu onze lijn ondersteunt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor realisatie”.

RAI Vereniging stuurde vanochtend een drietal brieven uit met deze boodschap aan de belangrijkste betrokkenen in dit dossier. De Europese Commissie ontving een brief waarin Van Eijck aandringt op snelle invoer van de nieuwe CO2-testcyclus (WLTP) en de daaraan gekoppelde praktijktesten (RDE). De collega-voorzitters van de Europese landelijke associaties ontvingen een oproep om deel te nemen aan een door RAI Vereniging georganiseerd side-event tijdens de, in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap, informele Transportraad in Amsterdam op 13 april 2016 waar als onderwerpen op de agenda staan innovatie, duurzaamheid en herstel van vertrouwen in de autobranche.

In de brief aan ACEA (de organisatie van Europese autofabrikanten) komen beide zaken aan de orde, zowel de oproep aan de Europese Commissie als de oproep aan de Europese collega-voorzitters. “Onze stellingname en ons initiatief willen bijdragen aan de oplossing van de urgente problematiek waar onze branche zich nu voor gesteld ziet. Al onze leden roepen ACEA unaniem op om nu actie te ondernemen. Ik vertrouw op een goede bijeenkomst met mijn Europese collega’s en zie uit naar een constructieve vergadering”, aldus Van Eijck.

De voorzitter van RAI Vereniging is duidelijk in zijn stellingname: “De sense of urgency lijkt me duidelijk. Het kan volgens onze leden niet zo zijn dat we pas in 2020 de Real Driving Emissions (RDE) test echt en volledig kunnen gaan gebruiken als onderdeel van de nieuwe Europese emissiecyclus. Wij nemen daarom onze verantwoordelijkheid en roepen de Europese Commissie op om de nieuwe emissietesten nu snel in te voeren” aldus Van Eijck “Alleen een snelle invoer kan ervoor zorgen dat het vertrouwen van de consument in onze industrie weer hersteld wordt. Autokopers moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie die wij als industrie aan de consument ter beschikking moeten stellen correct is.”