Leo Bingen keert terug naar RAI Vereniging

6 oktober 2016

Met ingang van 1 oktober is Leo Bingen teruggekeerd naar het bureau van RAI Vereniging, als beleidsadviseur met het aandachtsgebied smart mobility en ITS.

Bingen gaat zich bij RAI Vereniging bezig houden met Connectiviteit van voertuigen, Smart Mobility en Intelligent Transport Systems (ITS) en de daarmee gemoeide data en informatie.

Leo Bingen was sinds oktober 2009 directeur van Stichting SIMS, opgericht door BOVAG en RAI Vereniging, in samenwerking met RDC Group. De werkzaamheden binnen Stichting SIMS zijn in de zomer van 2016 door de initiatiefnemers beëindigd.

Bingen was eerder werkzaam als secretaris van de afdeling Auto’s van RAI Vereniging en later als manager van het Kenniscentrum van de vereniging.

Meteen vanaf de oprichting van SIMS en gedurende haar 7-jarige bestaan, heeft Bingen zich vanuit SIMS intensief bezig gehouden met de ontwikkelingen in het 'connected' worden van voertuigen en de (grote hoeveelheid) data en informatie die daarmee gepaard gaan. Hij zag al vroeg de impact van deze ontwikkeling.

Bij zijn werk voor SIMS heeft Bingen veel kennis op dit vlak opgebouwd alsmede een omvangrijk netwerk, bestaande uit een aanzienlijk aantal relevante partijen en nieuwe toetreders van buiten onze sector. Deze kennis en het netwerk brengt hij mee naar RAI Vereniging. Eén en ander sluit zeer goed aan bij de wens van RAI Vereniging om haar positie als speler van betekenis in de wereld van moderne 'connected' mobiliteit verder uit te bouwen.

Connectiviteit, ITS en Smart Mobility zijn ontwikkelingen die niet alleen voor de auto relevant zijn. In toenemende mate worden ook (brom-)fietsen en motorfietsen 'connected' en biedt de aftermarket mogelijkheden om onder meer het bestaande voertuigpark 'connected' te maken.

Voor meer informatie: Cees Boutens, manager Externe Betrekkingen, mobiel 06 53212633.