Kopstukken mobiliteitsindustrie in nieuw Hoofdbestuur RAI Vereniging

1 december 2016

RAI Vereniging, de belangenorganisatie voor de mobiliteitsindustrie, heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering haar nieuwe Hoofdbestuur gepresenteerd. Dit bestuur bestaat uit diverse kopstukken uit de mobiliteitsindustrie. Bestuurders die met hun invloed en autoriteit waken over de gezamenlijke belangen van de mobiliteitsindustrie en namens RAI Vereniging meedenken en bouwen aan ons toekomstig mobiliteitssysteem. Het nieuwe Hoofdbestuur maakt onderdeel uit van de aanpassing van de totale organisatiestructuur van RAI Vereniging.

Amtrium

De mobiliteitsmarkt is de afgelopen jaren in hoog tempo veranderd. Thema’s als big data, betalen naar gebruik, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid domineren het debat. Algemeen Voorzitter RAI Vereniging Steven van Eijck: ‘Om onze maatschappelijke rol en invloed op het gebied van mobiliteit te behouden en te versterken, moeten wij als RAI Vereniging in deze veranderingen meegaan en positie innemen. Dat vereist een eigen geluid en visie. Daarvoor is het van belang om een onafhankelijk bestuur te hebben met gezaghebbende autoriteiten uit de mobiliteitsindustrie die kunnen meebeslissen en het verschil maken.’

Het Hoofdbestuur bestaat naast voorzitter Van Eijck uit Maurice Geraets (Directeur NXP Nederland), Eric Louwman (President Louwman Group), Janus Smalbraak (CEO PON Holdings), Ron Snoeks (CEO Snoeks Group) en Paul Zekhuis (CEO AutoBinck).

Organisatie dichterbij de leden
Niet alleen de mobiliteitswereld verandert. De activiteiten van de leden van RAI Vereniging zijn steeds meer verlegd en nieuwe leden zijn aangesloten. Zo is het aantal leden het afgelopen jaar gegroeid met circa 200 naar een totaal van 700. Hierdoor is het draagvlak van RAI Vereniging als spreekbuis van de mobiliteitsindustrie verder gegroeid. Om als organisatie beter aan te sluiten op de behoefte en activiteiten van de leden is naast de externe vertegenwoordiging, ook de interne structuur aangepakt. Alle leden zijn nu ondergebracht in 9 homogene secties, direct onder de paraplu van RAI Vereniging. De secties vormen een afspiegeling van het diverse ledenbestand. Om ervoor te zorgen dat iedere sectie haar eigen belangen optimaal kan behartigen, is een sectiebestuur aangesteld met een eigen activiteitenkalender. Hierdoor staat de organisatie dichterbij de leden en kunnen de secties slagvaardiger opereren. 

Quotes bestuursleden
Maurice Geraets: ‘Ik geloof dat we mobiliteit naar een nieuw niveau moeten tillen in Nederland. Vanuit de kracht van de traditionele auto-industrie, maar ook vanuit nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen, de toeleveranciers, onderdelen en uiteraard betrokkenheid van tweewielers en speciale voertuigen. Vooruitgang bereik je samen en dat moeten we met dit nieuwe Hoofdbestuur nu gaan oppakken.’

Eric Louwman: ‘Als wij praten over de toekomst van mobiliteit, dan is er geen betere partij dan RAI Vereniging om dat te doen. We moeten namelijk niet onderschatten wat een ongelofelijk grote rol de overheid en maatschappelijke organisaties de afgelopen jaren hebben gehad in het sturen van de markt.’

Ron Snoeks: ‘Ik wil graag meebouwen aan een heldere kijk op de mobiliteitsindustrie. Op het gebied van duurzame mobiliteit met een proactieve rol voor RAI Vereniging.’

Paul Zekhuis: ‘Extern gaat het erom dat RAI Vereniging relevant blijft in deze veranderende wereld. De 9 secties moeten nog dichter bij de markt komen te staan en leren van elkaar. Deze interne structuurverandering moet nu tot leven komen en ik zie het als een uitdaging om daaraan bij te dragen.’ 

Vlnr: Paul Zekhuis, Maurice Geraets, Eric Louwman, Janus Smalbraak, Ron Snoeks.

Meer informatie: Floris Liebrand, 06 - 13 05 34 84.