Nieuwe ‘Hackwet’ gevaar voor verkeersveiligheid

13 december 2016

RAI Vereniging maakt zich zorgen over de nieuwe ‘hackwet’ die vandaag in de Tweede Kamer wordt besproken. Volgens RAI Vereniging krijgen politie en justitie met deze nieuwe wet ook toegang tot data van auto’s. Een onbedoeld en ongewenst effect die ook de deur opent voor criminelen en ernstige volgen voor de verkeersveiligheid kan hebben.

hacken car data

De wet Computercriminaliteit III (‘hackwet’) is bedoeld als middel in de strijd tegen cybercrime, kindermisbruik en terrorisme.

Volgens RAI Vereniging is de reikwijdte van de wet veel breder doordat politie en justitie ook toegang krijgen tot de data van bijvoorbeeld auto’s, motoren of vrachtauto’s.

Om toegang tot deze data te krijgen heeft de overheid er belang bij om kwetsbaarheden in de beveiliging van systemen van voertuigen niet te melden of op te lossen, maar juist in stand te laten. Dat betekent dat bijvoorbeeld criminelen ook eenvoudiger misbruik kunnen maken van deze opening in de beveiliging en de werking van het voertuig kunnen beïnvloeden.

Aanpassing Hackwet
RAI Vereniging heeft in een oproep de leden van de Tweede Kamer Commissie Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Commissie Infrastructuur en Milieu (IenM) gevraagd om de wet op dit punt zodanig in te perken dat de hackbevoegdheid niet meer kan worden gebruikt voor voertuigen en de verkeersveiligheid niet in gevaar komt.

Meer informatie:  Floris Liebrand, 06 13 05 34 84