Verkopen bedrijfswagens in 2017 in de lift

7 juli 2017

De verkopen van bedrijfswagens, opleggers en aanhangwagens zitten in de lift. In het eerste halfjaar van 2017 is het aantal nieuw geregistreerde zware bedrijfswagens (>3.500 kg) weliswaar met 6,2 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar bij de overige categorieën zien we juist een plus. Zo steeg het aantal lichte bedrijfswagens (<3.500 kg) met 2,7 procent over de eerste zes maanden van 2017 ten opzichte van 2016, en zijn ook in de categorieën aanhangwagens en opleggers het aantal nieuwregistraties toegenomen.

statistieken

Zware bedrijfswagens
In juni van dit jaar zijn 1.349 nieuwe zware bedrijfswagens (>3.500kg) geregistreerd. Een groei van 6,4% ten opzichte van juni 2016 (1.268).

Het totaal aantal nieuwe registraties van zware bedrijfswagens in 2017 blijft echter wel achter ten opzichte van het aantal registraties vorig jaar (-6,2%). Werden er in het eerste halfjaar van 2016 nog 9.071 nieuwe voertuigen geregistreerd, in 2017 waren dat er 8.666.

Binnen de categorie zware bedrijfswagens daalde in juni 2017 de registratie van het aantal trekkers met 3,9 procent (716) ten opzichte van juni 2016 (741). Dit terwijl afgelopen mei nog 26,5 procent meer nieuwe trekkers werden verkocht. In totaal werden in de eerste zes maanden van 2017 5.447 zware bedrijfswagens geregistreerd. In 2016 lag dit aantal op 5.981.

In juni steeg het aantal registraties van de overige categorieën bedrijfswagens (met name bakwagens) van 528 in 2016 naar 632 in 2017. Een stijging van 19,7 procent. In totaal steeg in 2017 de verkoop van deze overige categorieën  met 4,4 procent, van 2.557 naar 2.689.  

Lichte bedrijfswagens
Bij de lichte bedrijfswagens (<3.500kg) is het beeld juist omgekeerd ten opzichte van de zware varianten. In juni werden 0,6 procent minder lichte bedrijfswagens geregistreerd dan in 2016, 7.461 om 7.505. In totaal zijn de eerste 6 maanden van 2017 wel meer lichte bedrijfswagens geregistreerd dan in de eerste zes maanden in 2016. In 2017 waren er 41.613 nieuwe registraties en 40.503 in 2016 (2,7 procent).

Opleggers en aanhangwagens plussen fors
In juni werden in totaal 976 opleggers geregistreerd. Dit is 14,8 procent meer dan in juni 2016 toen er 850 stuks geregistreerd werden. Over de eerste zes maanden van 2017 is het aantal registraties van opleggers met een forse15,7 procent (7.941) gestegen ten opzichte van 2016 (6.866).

Het aantal geregistreerde zware aanhangwagens is in juni 2017 (89 stuks) gedaald met 9,2 procent ten opzichte van het aantal in dezelfde maand vorig jaar (98 stuks). Dit jaar zijn er tot en juni 575 zware aanhangwagens geregistreerd, 7,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Tot slot is het aantal nieuwverkopen van lichte aanhangwagens (exclusief caravans), gestegen naar 1.930. Dit is 8,2 procent meer dan in dezelfde maand in 2016. In de periode januari tot en met juni 2017 zijn er in totaal 9,9 procent meer lichte aanhangwagens geregistreerd (10.966 stuks) ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar (9.518 stuks).

Leden van RAI CarrosserieNL kunnen voor nog veel meer (ook internationale) registratiecijfers inloggen op CarrosserieNL.