Eerste reactie RAI Vereniging regeerakkoord

10 oktober 2017

RAI Vereniging ziet het nieuwe regeerakkoord als een belangrijke stap om tot een meer flexibel, groen, veilig en slim mobiliteitssysteem te komen. RAI Vereniging steunt de ambities van dit kabinet om mobiliteit te verduurzamen met onder meer een klimaatwet en Nederland in beweging te houden met investeringen in infrastructuur, pilots met betalen naar gebruik voor personenvervoer, een integraal mobiliteitssysteem en een verkeersveiligheidsmanifest.

Tweede Kamer

Voorzitter Steven van Eijck: ‘Dit kabinet laat met dit regeerakkoord zien dat het naar de mobiliteitsmarkt heeft geluisterd en openstaat voor samenwerking. Dat is essentieel voor het uitvoeren van dit regeerakkoord. Om de ambities van dit Kabinet effectief uit te voeren met passende maatregelen, speelt de mobiliteitsindustrie een belangrijke rol. Die samenwerking willen wij graag aangaan.'

Van Eijck vervolgt: ‘Nieuwe innovaties en technologieën uit de industrie waardoor vervoersmiddelen schoner en veiliger worden, aanpassingen van de belastingregelgeving voor auto’s, investeringen in voldoende laadinfrastructuur inclusief waterstof en fiscale stimulering van tweewielers zijn enkele punten die onderdeel moeten uitmaken van de concrete invulling van het regeerakkoord.’