RAI Vereniging lanceert publieksanimatie over nieuwe emissietest voor personenauto’s

6 december 2017

RAI Vereniging lanceert een publieksanimatie waarin op eenvoudige wijze uitleg gegeven wordt over de invoering van de ‘WLTP’-emissietest voor personenauto’s. De animatie heeft als doel om een breed publiek meer inzicht te geven in de manier waarop nieuwe auto’s op uitstoot van schadelijke stoffen, op CO2-uitstoot en brandstofverbruik worden getest.

WLTP animatie

Sinds 1 september 2017 worden alle auto’s die nieuw op de Europese markt komen getest volgens de nieuwe WLTP-testmethode.

Vanaf 1 september 2018 geldt de test voor alle nieuwe auto’s die worden verkocht. Deze WLTP-testmethode vervangt de oude NEDC-test en geeft beter inzicht in de uitstoot van CO2, van schadelijke stoffen en het brandstofverbruik van nieuwe auto’s.

De animatie geeft op eenvoudige wijze tekst en uitleg over de verschillen tussen de oude (NEDC) testcyclus, de nieuwe WLTP-test en waarom de nieuwe test van belang is.

WLTP-animatie
RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: ‘De nieuwe emissietest is voor de consument van groot belang om beter inzicht te krijgen in het werkelijk brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Het is echter een complex onderwerp. Dat zien we terug in de praktijk waar in de maatschappelijke discussies over emissietesten, begrippen als schoon en zuinig door elkaar worden gehaald. Dit zorgt voor onjuiste beeldvorming. Met deze publieksanimatie willen wij het grote publiek beter informeren over de veranderingen in de auto-industrie en hoe deze testen zorgen voor meer betrouwbare informatie over de prestaties van auto’s in de praktijk.’  

Klik hier om de animatie te starten.

Nog veel meer informatie over de WLTP vindt u ook op onze website WLTP-info.nl.