Moderne scooters steeds schoner

13 december 2017

Moderne scooters worden steeds schoner. Dat blijkt uit onderzoek van TNO naar de uitstoot van verschillende klassen bromfietsen. Ook de leden van RAI Vereniging werken daar hard aan.

Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck toont het onderzoek aan dat de scooterbranche op de goede weg is en dat met de huidige introductie van de schonere ‘Euro 4’ en straks ‘Euro 5’ scooters, het scooterpark snel schoner wordt en oude scooters uit het straatbeeld verdwijnen.

Om de vergroening kracht bij te zetten is de scooterbranche begin van dit jaar vrijwillig gestopt met de verkoop van het minst schone type scooter (Euro 2, 2-takt) op de markt.

Belangrijke vervoersmodaliteit
De scooter speelt in Nederland een belangrijke rol in het dagelijks leven. In Nederland rijden ongeveer 1,2 miljoen brom- en snorfietsen rond die een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van onder meer de steden. ‘Om de luchtkwaliteit te verbeteren moet ook de scooter schoner worden’, stelt Van Eijck. ‘Uit het TNO onderzoek blijkt dat de geteste modernere scooters dankzij de injectietechniek steeds minder uitstoten. De uitstoot moet echter nog verder omlaag en dat gebeurt ook’, aldus Van Eijck. ‘Vanaf 1 januari 2018 mogen alleen nog nieuwe schonere Euro 4 scooters op kenteken worden gezet, waarbij ook voor de scooterindustrie de toekomst uiteindelijk elektrisch is.’

Einde verkoop minst schone Euro 2
Uit het TNO-onderzoek blijkt dat de gemeten uitstoot van de oudere Euro 2 scooters uiteen lopen. Niet voor niets is de scooterbranche begin van dit jaar vrijwillig gestopt met de verkoop van de minst schone scooters (de Euro 2, 2-takt).  ‘Afgelopen decennia heeft Europa echter vooral ingezet op vergroening van de auto- en truckindustrie. Scherpere uitstootnormen voor scooters lieten 12 jaar op zich wachten. Hierdoor verkeerde de industrie in onzekerheid in welke techniek moest worden geïnvesteerd en rijden er nu nog relatief veel scooters rond met een verouderde techniek. Daar wordt de industrie nu onterecht op afgerekend,’ aldus Van Eijck. Momenteel vindt daarom in Europa een versnelde introductie van de schonere Euro 4 en later Euro 5 uitstootnormen plaats. Van Eijck: ‘Oude scooters verdwijnen hierdoor steeds meer uit het straatbeeld, maar in tegenstelling tot andere landen in Europa gaat deze overgang in Nederland gepaard met hoge kosten voor ondernemers.’ 

Realistisch beleid
Volgens Van Eijck moet de introductie van deze nieuwe normen samengaan met een passend landelijk scooterbeleid. ‘In Nederland heeft het vorige Kabinet echter gekozen voor een rigoureuze overgang naar Euro 4 waarbij de huidige restantvoorraden van niet Euro 4 scooters per 1 januari 2018 niet meer mogen worden verkocht. Landen als Frankrijk en Duitsland kiezen er wel voor om op basis van Europese regels hun eindevoorraden in 2018 te verkopen en ondernemers niet met te hoge kosten op te zadelen. Ik dring er ook bij dit Kabinet op aan om ondernemers toe te staan hun laatste voorraden van bepaalde typen scooters in 2018 te verkopen.’

Meer onderzoek
Volgens RAI Vereniging toont deze studie van TNO de waarde van gedegen onderzoek aan. Afgelopen jaren is er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar scooters. Hierdoor wordt de discussie over nieuw beleid niet zuiver gevoerd en maatregelen ingevoerd waarvan niet goed is bewezen of ze wel werken. ‘Alleen meer gedegen onderzoek kan nieuw beleid verantwoorden,’ zegt Van Eijck.

Meer informatie: Floris Liebrand