Bevindingen OVV belangrijk voor veilige automatisering wegverkeer

28 november 2019

Auto’s zijn de afgelopen 10 jaar zo’n 30 tot 40 procent veiliger geworden. De opkomst van rijtaakondersteunde systemen (ADAS) levert hieraan een steeds belangrijker en bewezen bijdrage. De conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Verkeersveiligheid (OVV) dat ADAS óók nieuwe verkeersveiligheidsrisico’s met zich meebrengen neemt RAI Vereniging dan ook zeer serieus. Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck geven ze richting aan een verdere veilige introductie van ADAS in ons verkeer.

ADAS (advanced driver assistance systems) ondersteunen automobilisten bij bepaalde rijtaken. Ze zijn een belangrijke ontwikkeling in de overgang naar meer autonoom rijdende auto’s en leveren volgens Van Eijck een steeds belangrijker bijdrage aan meer verkeersveiligheid en betere doorstroming. “In opdracht van RAI Vereniging heeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) eerder vastgesteld dat personenauto’s steeds veiliger zijn geworden en dat bepaalde ADAS kunnen helpen om auto’s nog veiliger te maken. Zo kan volgens het SWOV een combinatie van verschillende ADAS zelfs leiden tot 40 procent minder kop-staartbotsingen met letsel.”

Net als de SWOV, herkent RAI Vereniging echter ook dat de opkomst van ADAS nieuwe veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder zelfs kunnen verzwaren. “Hierbij speelt de kennis over ADAS van de bestuurder en zijn gedrag achter het stuur, een cruciale rol,” stelt Van Eijck. Het OVV-rapport van vandaag gaat hier dieper op in.

OVV-rapport
De OVV stelt in haar rapport naar automatisering in het wegvervoer, dat ADAS autorijden tegelijkertijd makkelijker en moeilijker maken. Met name de situatie waarin zowel de computer als de bestuurder de auto bestuurt, leidt tot potentiële verkeersrisico’s. Automatisering maakt volgens de OVV bestuurders minder alert, terwijl de bestuurder nog altijd verantwoordelijk voor de besturing van de auto. De potentiële risico’s van ADAS hebben verschillende oorzaken. Volgens de OVV ligt dit onder meer aan het ontwerpproces van de auto, voorlichting aan de bestuurder, bestaande wet- en regelgeving voor de eerste toelating, updates en monitoring. Om de verdere introductie van ADAS in ons wagenpark veilig en verantwoord te laten verlopen, doet de OVV een aantal aanbevelingen aan alle betrokken partijen.

Bevindingen belangrijk voor toekomst mobiliteit
Volgens Van Eijck zijn de bevindingen van de OVV van groot belang voor de toekomstige veiligheid van ons mobiliteitssysteem. Om het veilig gebruik van ADAS verder te stimuleren heeft RAI Vereniging eerder dit jaar al mede het initiatief genomen voor de oprichting van de ADAS Alliantie (52 publieke en private partners) en ontwikkeling van het ADAS Convenant. Hierbij richt de Alliantie zich onder meer op het verbeteren van de informatievoorziening en kennisoverdracht naar de gebruiker, bevorderen van de  registratie en waarborgen dat ADAS ook (na schade) op termijn goed blijven werken. Van Eijck: “Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda in de contacten van RAI Vereniging met de aangesloten importeurs en fabrikanten. Wij gaan de uitkomsten dus met onze leden en partners bespreken en kijken op welke punten de veilige ontwikkeling van ADAS in het verkeer verder kan worden verbeterd.”

Lees hier meer over de ADAS Alliantie en het ADAS Convenant.


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566