RAI Automotive Industry en RAI AutomotiveNL bundelen krachten

27 januari 2020

De secties Automotive Industry en RAI AutomotiveNL van RAI Vereniging hebben hun krachten gebundeld in één nieuwe sectie: RAI Automotive Industry NL. Onlangs vond de eerste gezamenlijke ledenbijeenkomst plaats en het aansluitende jaarlijkse Captains Dinner. Met de fusie ontstaat één krachtig platform voor ondernemers en instellingen actief in de ontwikkeling en productie binnen de auto- en truckindustrie.

RAI Automotive Industry NL

De automotive sector in Nederland neemt wereldwijd een belangrijke positie in bij de ontwikkeling van auto’s en trucks. Het is een van de pijlers van de Nederlandse hightech maakindustrie. De innovaties uit deze sector worden over de hele wereld geëxporteerd en dragen in belangrijke mate bij aan de verduurzaming van de mobiliteitssector, zoals het terugdringen van schadelijke emissies en CO2.

Integrale samenwerking

De kracht van de Nederlandse automotive sector ligt onder meer in de sterke focus op intensieve integrale samenwerking. In Nederland wordt vol ingezet op een integrale aanpak tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap (triple helix). Dit biedt ondernemers in Nederland een vruchtbare en wereldwijd unieke voedingsbodem voor innovaties en duurzame groei. Denk daarbij ook aan de vooraanstaande positie van Nederland als testland voor de ontwikkeling van autonoom rijden en voertuigconnectiviteit. Dergelijke ontwikkelingen en uitdagingen vragen om een sterke vertegenwoordiger. De fusie van de twee RAI-secties AutomotiveNL en Automotive Industry moet daarin voorzien.

Stimuleren innovaties

Met de fusie van beide secties kunnen de leden optimaal profiteren van elkanders kracht. De sectie RAI Automotive IndustryNL heeft van oudsher een sterke internationale focus om partijen in de automotive met elkaar te verbinden om samenwerking en new business te stimuleren. Ook heeft de sectie sterke banden met de Europese branchevertegenwoordiging in Brussel. De kracht van RAI AutomotiveNL kracht zit vooral in het stimuleren van innovaties, ontwikkeling van start-ups en arbeidsmarkt.

Concurrentiekracht versterken

RAI AutomotiveNL is gevestigd op de Automotive Campus in Helmond, het hart van de Nederlandse automotive sector met bovendien een sterke connectie met kennis- enonderwijsinstellingen.
De nieuwe sectie heeft als doel gesteld om de marktpositie en concurrentiekracht van haar leden wereldwijd verder te versterken. Hiertoe zijn de activiteiten van de sectie ondergebracht in een vijftal programmalijnen: smart mobility, green mobility, materials, internationalisation en human capital.

Productiewaarde 20 miljard euro

De Nederlandse automotive sector is goed voor een productiewaarde van circa 20 miljard euro en telt zo’n 45.000 werknemers. De sector is bij uitstek exportgeoriënteerd en voert circa 95 procent van alle geproduceerde producten uit naar het buitenland. Hierbij is Duitsland de belangrijkste afzetmarkt met een aandeel van circa 45 procent.