Mobiliteitsperspectief 2023-2030

RAI Vereniging Mobiliteits­perspectief

Doel van het Mobiliteits­perspectief 2023 – 2030 is om een concreet beeld te schetsen van hoe de mobiliteit er tussen nu en tot 2030 uit gaat zien. Het gaat hierbij om maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en wetgeving, en de impact die die kunnen hebben op de bedrijfs­voering van de leden van RAI Vereniging. Die informatie kan als input dienen voor de meerjarenstrategie van RAI Vereniging.

Lees alles over het Mobiliteits­perspectief 2023 – 2030 online

Over het Mobiliteits­perspectief 2023 – 2030

Op basis van het RAI Vereniging Mobiliteits­perspectief 2023 – 2030 en de meerjarenstrategie is het mogelijk om een gezamenlijk toekomst­perspectief te creëren vanuit de afzonderlijke secties van RAI Vereniging. De horizon hierbij is 2030. Het document kan ook bijdragen aan het up-to-date houden van de meerjarenstrategieën van die secties.

Relevante downloads