Over de sectie Scooters

De sectie Scooters behartigt de belangen van de Nederlandse importeurs van brom- en snorfietsen.

scooters op fietspad

Leden zijn vestigingen van mondiaal opererende fabrikanten, zelfstandige producenten die in Nederland fabriceren of zelfstandige ondernemingen die een exclusieve importovereenkomst hebben met een fabrikant.

De belangrijkste activiteiten van de sectie Scooters:

  • Behartigen van collectieve ledenbelangen bij Nederlandse en Europese overheden (politieke lobby)
  • Monitoren van relevante ontwikkelingen en de leden daarover informeren
  • Publiceren van feiten, cijfers, analyses en opinies
  • Begeleiden van leden bij technische vraagstukken en regelgeving
  • Collectieve promotie van het product scooter
  • Organisatie van (informele) bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten
  • Het waarborgen van een gunstig ondernemersklimaat voor de leden, onder meer via het lidmaatschap van VNO-NCW

Een overzicht van de aangesloten leden van de sectie vindt u hier

Contactgegevens
Martijn van Eikenhorst
Sectiemanager Scooters
Sectiemanager Motoren

 
Telefoon: 06 - 24 233 324
m.v.eikenhorst@raivereniging.nl

Carmen Breeuwer
Secretaresse

Telefoon: 020 504 49 42 
c.breeuwer@raivereniging.nl