Nieuws

Aantal laadpunten met 30 procent gegroeid

Het aantal laadpunten in Nederland is vorig jaar met ruim 30 procent toegenomen, meldt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in de Voortgangsrapportage 2023. Per eind maart dit jaar telt ons land 674.000 private, (semi) publieke laadpunten en snellaadpunten voor elektrische auto’s.

Aantal laadpunten met 30 procent gegroeid

Sinds de start van de NAL in 2019 is er elk jaar sprake van een stijging van de groei van het aantal laadpunten. Desondanks is er de komende jaren een verdere versnelling nodig zegt NAL-voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy. ‘Het tempo moet de komende jaren fors omhoog om de verwachte groei van elektrisch vervoer de komende periode bij te houden. Naast uitbreiding van het aantal laadpunten is het slimmer benutten van de capaciteit van het netwerk van cruciaal belang om te voorkomen dat we achteropraken.’

Dekkingsgraad 80%

De ambitie van de NAL is een landelijk dekkend, toegankelijk en toekomst­bestendig laadnetwerk in 2030. Vorig jaar lanceerde de NAL een interactieve kaart waarop de dekkingsgraad visueel wordt weergegeven, inclusief ‘witte vlekken’ waar nog geen publieke laadpunten staan. Het uitgangspunt is dat in elke buurt, met uitzondering van het landelijke gebied, een laadpunt op loopafstand beschikbaar moet zijn. Per 31 maart 2024 bereikte het landelijk netwerk een dekkingsgraad van 80 procent. In 2023 was dit, per 31 maart, in een nog 71 procent.

Hoger plaatsingstempo

Het plaatsingstempo van de laadinfrastructuur is de afgelopen jaren gestegen. Door grotere aantallen kan er vaak efficiënter worden gewerkt en gemeenten en netbeheerders hebben hun werkwijzen aangepast zodat plaatsing sneller kan gaan. Voor 2019 werden er gemiddeld rond de 400 laadpunten per maand geplaatst. Sindsdien ligt het plaatsingstempo flink hoger. Van 800 laadpunten per maand in 2019 tot 1.500 in 2022 en in 2023 een toename tot ruim 1.900 per maand.