Nieuws

Europese Commissie start enquête onder ‘Europese exportkampioenen’

De Europese Commissie voert momenteel een economische studie uit om de huidige stand van de concurrentie in de EU, de ontwikkeling ervan in de loop van de tijd en de rol ervan in termen van waarde, toegevoegde waarde en welvaartscreatie voor EU-burgers en bedrijven.

Europese Commissie start enquête onder ‘Europese exportkampioenen’

Als onderdeel van deze studie heeft het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie (“DG COMP”) een consortium opdracht gegeven voor een externe ondersteuningsstudie. Dit consortium bestaat uit: Lear, E.CA Economics, Fideres, Kantar Public, Prometeia en de University of East Anglia. Deze voorbereidende studie beoogt succesvolle in de EU gevestigde bedrijven die een belangrijke rol spelen in de sterkste exportsectoren (zogenaamde ‘Europese exportkampioenen’) in kaart te brengen en op basis van een bedrijfs­enquête te analyseren in welke mate de effectieve binnenlandse concurrentiekracht van deze ondernemingen bijdragen tot hun succes op de wereldmarkten.

Kwantitatief onderzoek

Als onderdeel van deze studie zal een kwantitatief onderzoek plaatsvinden onder Europese bedrijven in de sterkste exportsectoren. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de impact van binnenlandse concurrentie op de exportprestaties van de bedrijven.
RAI Vereniging is gevraagd de leden op de hoogte te stellen van dit onderzoek. Zie voor uitgebreide informatie deze brief van de Europese Commissie.

Bijlage: brief Europese Commissie

Relevante downloads