Nieuws

Groei van 25% in registraties van lichte bedrijfs­wagens

Het aantal registraties van lichte bedrijfs­wagens voor dit jaar is een kwart hoger dan vorig jaar, 37.172 registraties versus 29.793 registraties in 2023. Deze forse toename komt door de invoering van zero-emissiezones in combinatie met de BPM-invoering op conventionele bestel­wagens, die beiden per 1 januari 2025 ingaan. Dit zorgt voor een uitzonderlijk grote vraag naar dieselbestel­wagens dit jaar. RAI Vereniging is bezorgd over de keuringscapaciteit van de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) om bestel­wagens tijdig te keuren en de mogelijke marktverstoring die de vraag teweegbrengt.

Groei van 25% in registraties van lichte bedrijfswagens

De zorg is of de RDW de voertuig­en die ondernemers in 2024 bestellen nog dit jaar kan keuren. Voertuig­en die vóór de deadline van 1 januari 2025 uitgeleverd worden door de fabrikanten en carrosseriebouwers lopen het risico op een te late keuring door de RDW. Met als gevolg dat ondernemers BPM moeten afdragen en ze geen ontheffing hebben voor ZE-zones in steden. Recente bevindingen over de marktvraag ondersteunen deze zorgen. De S&P-prognose gaat uit van een stijging van 11%. Dat is in totaal 78.000 voertuig­en voor dit jaar. Maar het aantal registraties loopt nu al vooruit op deze prognose. Dit wordt verder bevestigd door de leden van RAI-vereniging, die de sterke stijging in de praktijk ervaren en ook een sterke stijging verwachten in het aantal extra bestel­wagens dat dit jaar wordt aangeboden bij de RDW- keuringsstations.

Marktverstoring en trage overgang naar elektrificatie

De gelijktijdige introductie van de BPM voor bestel­wagens en de ZE-zones zorgen voor marktverstoring. Dit komt doordat ondernemers hun investeringen naar voren halen naar 2024, waardoor naar verwachting de aanvragen van nieuwe elektrische bestel­wagens in de komende jaren fors lager zullen uitvallen. De Monitor Lichte Bedrijfs­wagens van RAI Vereniging onthulde eerder al een trage overgang naar elektrificatie in Nederlandse bedrijfs­wagenparken. Daarom blijft subsidiering en stimulering noodzakelijk om ondernemers zoals de bakker, timmerman en loodgieter de transitie te kunnen laten maken. In aanloop naar het nieuwe beleid bestaat het totale elektrische wagenpark nu uit 28.857 elektrische bestel­wagens, dat is 2,6% van het totale wagenpark van 1,1 miljoen bestel­wagens.

Oproep voor zekerheid en garanties

RAI Vereniging roept de overheid op om garanties te bieden met betrekking tot de keuringscapaciteit van de RDW om deze voertuig­en in 2024 te keuren. Geef zekerheid aan de MKB-carrosseriebouwers, die alle bestel- en vracht­wagens afbouwen naar de wensen van de klant. Er moeten voldoende middelen én personeel beschikbaar gesteld worden door de overheid voor de RDW, zodat alle voertuig­en die voor 1 januari 2025 gereed zijn, nog dit jaar van een kenteken kunnen worden voorzien. Bij voertuig­en die vanaf 1 januari 2025 worden gekeurd, lopen ondernemers de BPM-vrijstelling mis en krijgen geen toegang tot ZE-zones. Als die zekerheid niet mogelijk is, pleit RAI Vereniging voor de mogelijkheid voor de RDW om voertuig­en met terugwerkende kracht alsnog van een kenteken 2024 te voorzien.