Nieuws

Nationaal Laadonderzoek 2024 van start

Ook dit jaar vindt opnieuw het Nationaal Laadonderzoek plaats, waardoor elektrische rijders een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de Nederlandse laadinfrastructuur. De resultaten maken het namelijk mogelijk om verbeteringen door te voeren en te sturen op beter beleid rondom laden.

Nationaal Laadonderzoek 2024 van start

Het onderzoek kent dit jaar een aantal specifieke onderwerpen en vraagstukken. Denk daarbij aan:

  • Alle vormen van slim laden en dynamische tarieven;
  • De perceptie van de berijder over de toekomst van laden;
  • Meningen over uitdagende stellingen over laden;
  • De gebruiker van deelmobiliteit en diens visie op laden.

De vragenlijst is een initiatief van de Vereniging Elektrische Rijders, ElaadNL (kennis- en informatie­centrum op het gebied van smart charging) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De uitvoering is in handen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het invullen van de enquête kan via deze link www.evrijders.nl/laadonderzoek2024 en neemt ongeveer 10 tot 12 minuten in beslag.

Meer informatie over het Nationaal Laadonderzoek 2024 is te vinden op dit YouTube-kanaal.