Nieuws

Nederland een van de meest verkeers­veilige landen

Nederland behoort, samen met Zweden, tot de landen met het laagste aantal dodelijke verkeers­slachtoffers per miljoen inwoners. Volgens nieuwe cijfers van ACEA, de koepel­organisatie van Europese autofabrikanten, telde ons land in 2021 29 verkeers­doden per miljoen inwoners en Zweden 20 verkeers­doden. Ter vergelijking; in een land als Roemenië ligt dat cijfer een factor 3 hoger, namelijk 92 verkeers­doden per miljoen inwoners.

Nederland een van de meest verkeersveilige landen

Hoewel elke verkeers­dode en uiteraard een te veel is, heeft de EU een relatief goede reputatie wat betreft verkeers­veiligheid. Tussen 2010 en 2020 is het aantal verkeers­doden in Europa met 36 procent afgenomen. Deze daling zet zich, blijkens de cijfers van ACEA, verder voort. De organisatie meldt dat er in 2021 (vergeleken met 2019) sprake was van 13 procent minder verkeers­doden in de EU.

EU-gemiddelde

Het EU-gemiddelde van verkeers­doden ligt op ongeveer 49 per miljoen inwoners. De verschillen per lidstaat zijn echter groot. Polen (59), Griekenland (57), Portugal (54) en Tsjechië (51) liggen boven dit gemiddelde. Landen als België (45), Frankrijk (45) en Finland (41) liggen weliswaar onder dit gemiddelde, maar scoren toch nog beduidend slechter dan Zweden en Nederland. Doelstelling van de EU is om het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer tegen 2030 te halveren in vergelijking met 2020.

Zie voor meer info het artikel van ACEA.