Nieuws

Subsidie voor aanleg waterstof infrastructuur

Ondernemers die willen investeren in klimaatmaatregelen voor hun bedrijf, kunnen daarvoor via de Versnelde klimaatinvesteringen industrie VEKI-subsidie krijgen. Er is hierbij steeds meer aandacht voor waterstofprojecten. De subsidieaanvraag staat open van 22 april 2024 tot 31 januari 2025. Het totale budget bedraagt € 130 miljoen.

Subsidie voor aanleg waterstof infrastructuur

De subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) is voor ondernemers die op de korte termijn investeren in het verminderen van CO2-uitstoot. Zij doen daarvoor investeringen in apparaten, systemen of technieken op het gebied van energie-efficiëntie, circulaire economie of infrastructuur­voorzieningen. Eerder konden ondernemers al subsidie aanvragen voor noodzakelijke investeringskosten om waterstof in de industrie te gebruiken, denk aan waterstofbranders. In een nieuwe aanvraagronde is er meer ruimte gemaakt voor infrastructuurprojecten.

Het kan gaan om specifieke en niet-specifieke infrastructuur voor waterstof. Specifieke infrastructuur is aangelegd voor één gebruiker of voor een kleine groep gebruikers. Deze gebruiker of groep gebruikers is van tevoren al bekend en de infrastructuur is op hun behoeften ingericht. Niet-specifieke infrastructuur is openbare infrastructuur.

Eisen aan infrastructuur

Ondernemers moeten de infrastructuur gebruiken voor waterstof die geproduceerd is via elektrolyse. Elektrolyse is een manier om waterstof te maken met duurzaam opgewekte elektriciteit uit zon en wind. Om te kunnen voldoen aan de eis van minder CO2-uitstoot, mogen ondernemers ook kijken naar CO2-vermindering door andere activiteiten in de infrastructuurketen.

Zie voor meer info: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/veki