Nieuws

TNO: voldoende snellaadstations belangrijkste factor bij keuze elektrische auto

Wat beweegt mensen om elektrisch te gaan rijden? Om dat in kaart te brengen deed TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzoek onder verschillende consumentengroepen. De uitkomsten zijn vervat in het rapport ‘Effecten flankerend beleid verkoop EV’. Met als belangrijkste conclusie dat de beschikbaarheid van voldoende snellaadstations een doorslaggevende factor blijkt te zijn bij de keuze.

TNO: voldoende snellaadstations belangrijkste factor bij keuze elektrische auto

In het onderzoek moesten de respondenten op basis van een aantal criteria kiezen voor een benzine- of elektrische auto. Beide auto’s hadden een bepaalde aankoopprijs, actieradius en mogelijkheden tot laden. De respondenten konden kiezen uit twee auto’s en de daarbij behorende specificaties, zoals aankoopprijs en range. Ook onderhoudskosten en of veel mensen in hun omgeving elektrisch dan wel benzine rijden en welke invloed dat heeft op hun keuze kwamen hierin aan bod.

Innovators en laggards

Volgens TNO-onderzoeker Charlotte Smit-Rietveld werd aan een representatieve groep mensen keuzevragen voorgelegd. ‘Actieradius was een van de onderwerpen, maar ook CO2-uitstoot, aanschafprijs, maandelijkse kosten en dichtbij huis kunnen opladen. Allemaal zaken die bepalend zijn voor de keuze of de volgende auto fossiel of elektrisch is. Op basis van de verzamelde data was het mogelijk gericht groepen te segmenteren en de keuzes te analyseren. Zo is er de groep “innovators”, een minderheid die vrijwel unaniem voor elektrisch rijden kiest. Helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je de “laggards”, de achterblijvers, die een vijfde van het totaal vormen en waarvan slechts 3 procent voor elektrisch kiest.’

Nieuwe inzichten

Het onderzoek bood de volgende nieuwe inzichten:

  • ‘De beschikbaarheid van voldoende snellaadstations bleek de belangrijkste factor te zijn bij de keuze voor elektrisch rijden. Als in de onderzoeksresultaten alleen wordt gekeken naar het scenario waarin er in ons land evenveel snellaadstations zouden zijn als tankstations, kiest meer dan 60 procent voor de elektrische auto.
  • Wanneer je hetzelfde doet met de aanschafprijs en dus alleen uitgaat van een situatie waarin die voor de twee voertuig­en gelijk zou zijn, dan blijkt slechts een op de vijf te verleiden tot elektrisch rijden. Het gros kiest dan toch weer voor een fossiele auto. Bij een gelijke actieradius kiest wel weer twee op de vijf voor elektrisch.
  • Inkomen speelt een minder grote rol dan men zou verwachten. Over veel geld hebben betekent niet per definitie dat men een elektrische gaat auto kopen en omgekeerd waren er mensen met lage inkomens te vinden onder de groep innovators. Een grotere actieradius maakt wel veel uit.

Gericht beleid

Voor IenW biedt het onderzoek veel aanknopingspunten om gericht beleid te voeren. Drie opties springen eruit: het bevorderen van een uitgebreide laadinfrastructuur, het opdoen van ervaring met elektrisch rijden door veel meer mensen en het wegnemen van onzekerheden over de werkelijke afstand die je met een gemiddelde accu kunt afleggen, aldus TNO.

Het volledige rapport van TNO is hieronder te downloaden.

Relevante downloads