Nieuws

Toekomstscenario’s ARN: autofabrikanten en leasemaatschappijen gaan zelf auto’s recyclen

  • secties:alle secties
  • contenttype:Nieuwsbericht
  • datumPublished on

Op basis van drie scenario’s heeft ARN een toekomstvisie voor de autobranche geschetst. Daarbij stond de vraag centraal: blijft de conventional car dominant, wordt het de connected car, of zelfs de circular car? Een overgrote meerderheid van de respondenten gaf aan dat de demontagemarkt flink verandert. Zo verwacht 75 procent van de experts dat autofabrikanten en leasemaatschappijen vóór 2041 zelf auto’s gaan recyclen.

Toekomstscenario’s ARN: autofabrikanten en leasemaatschappijen gaan zelf auto’s recyclen

De toekomstscenario’s zijn opgesteld door Futureconsult, een adviesbureau gespecialiseerd in toekomstonderzoek. Naast vijftig experts in en rond de auto- en demontagesector werden ook 400 consumenten ondervraagd. Volgens de respondenten nemen digitalisering en big data een grote vlucht, in de voertuig­en zelf én ook bij het taggen, vervangen en recyclen van onderdelen en materialen. Vrijwel allen verwachten hierin binnen twintig jaar grote ontwikkelingen. In een volledig circulaire economie zullen fabrikanten de hele keten van grondstof tot eindproduct en van eindproduct tot grondstof in eigen hand willen houden. Zo houden ze controle op de kwaliteit en leveringszekerheid van onderdelen.

Het onderzoek leverde zes belangrijke uitkomsten op:

1. Elektrisch rijden

55 procent van de consumenten verwacht vóór 2035 elektrisch te rijden, 20 procent verwacht nooit elektrisch te gaan rijden.

2. Grondstoffen: groot tekort

Terwijl experts zeer bezorgd zeggen te zijn over de beschikbaarheid van grondstoffen, zijn consumenten dat vrijwel niet. Maar liefst 90 procent van de experts verwacht dat er in Europa een permanent tekort ontstaat, tegen slechts 38 procent van de consumenten.

3. Materiaalhergebruik verplicht

Vrijwel alle experts verwachten binnen vijftien jaar regelgeving die materiaalhergebruik verplicht stelt. Bij de consumenten is dat slechts de helft. Ook verwacht 75 procent van de experts dat hergebruik van materialen en accu’s binnen tien jaar noodzakelijk is (consumenten: 20%). Consumenten neigen naar het scenario van de Conventional Car, experts naar het scenario van de Connected Car, met nieuwe circulaire businessmodellen en blockchain-technologie voor het taggen van materialen voor eenvoudiger hergebruik. De overgrote meerderheid van experts én consumenten (beide 75%) verwacht dat alle onderdelen van auto’s vóór 2041 worden hergebruikt. Van de experts denkt 40% zelfs dat dat al voor 2031 kan.

4. Snel training en bijscholing nodig

Grote haast voelen de respondenten voor het trainen van medewerkers. Van de experts verwacht 70 procent dat medewerkers van de demontagebranche binnen vijf jaar flink moeten bijscholen op nieuwe technieken, materialen en werkprocessen in demontage. De sector heeft meer kennis nodig van moderne technieken voor het demonteren en recyclen van accu’s etc. Dit ligt in lijn met scenario 3, de Circular Car.

5. Design for recycling zet door

Experts zijn ook optimistisch over ‘design for recycling’: 40 procent verwacht dat 16 procent van alle nieuwe auto’s vóór 2031 ‘designed for recycling’ zijn en dat die trend daarna doorzet. Een derde van de experts denkt dat de vollédig circulaire auto er nooit gaat komen. Circulaire auto’s zijn er nog niet, maar naarmate auto’s steeds meer gerecycled materiaal moeten bevatten ontwikkelt deze markt zich. De opkomst van meer elektronica zal wel leiden tot extra hoeveelheden complex afval. Daarvoor zijn straks aanpassingen nodig bij demontage en recycling.

6. Gebruikte onderdelen net zo duur als nieuw

De acceptatie van hergebruik van refurbished onderdelen groeit. Een vijfde (20%) van de consumenten wil in de komende drie jaar bij reparatie kunnen kiezen voor gebruikte, originele onderdelen in plaats van nieuwe. Dit ligt in lijn met het scenario Conventional Car, dat ervan uit gaat dat er één grote landelijke database komt waar alle beschikbare gebruikte onderdelen in staan en waar demontagebedrijven ook beschikbare gebruikte onderdelen op aanbieden ter vervanging in gebruikte auto’s. Opvallend is dat de waarde van gebruikte onderdelen stijgt. Van de experts verwacht 40 procent zelfs dat die binnen 10 jaar even duur zijn als nieuwe.