Nieuws

Vrijstelling rijbewijs C elektrische bedrijfs­auto’s

Per 31-12-2022 is de proef met vrijstelling voor rijbewijs C beëindigd. Naar aanleiding van de 3e rijbewijsrichtlijn heeft Nederland ervoor gekozen om de ontheffingsregeling rijbewijs C voor de elektrische N2 bedrijfs­auto’s tot 4.250 kg onder bepaalde voorwaarden officieel in onze nationale regelgeving op te gaan nemen. Het streven was om deze regelgeving naadloos te laten aansluiten op de proef.

Vrijstelling rijbewijs C elektrische bedrijfsauto’s

Echter de implementatiedatum van 1-1-2023 werd niet gehaald. Gestreefd werd toen om de nationale regelgeving in te laten gaan per 1-10-2023. Een overgangsregeling/gedoogperiode moest het gat tussen het einde van de proef en de ingangsdatum van de nieuwe regelgeving dichten.

Over de voorwaarden van de overgangsregeling/gedoogperiode hebben we u uitgebreid geïnformeerd en op de website “www.opwegnaarzes.nl” zijn deze nog eens uitvoerig beschreven (zie https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/actueel/vrijstellingc).

Nu blijkt dat de vrijstellingsregeling voor rijbewijs C naar verwachting pas medio 2024 in de wet opgenomen zal gaan worden. In de huidige overgangsregeling is als een van de voorwaarden opgenomen dat het voertuig moet zijn tenaamgesteld vóór 1-10-2023.

Met deze uiterste tenaamstellingsdatum voor de overgangsregeling ontstaat er een gat voor nieuw te registreren elektrische bedrijfs­auto’s N2 onder de 4.250 kg tot de ingangsdatum van de nationale regeling (naar verwachting pas medio 2024).

We hebben het Ministerie van I&W daarom verzocht deze uiterste tenaamstellingsdatum in de overgangsregeling gelijk te stellen aan de ingangsdatum van de nieuwe regeling voor de vrijstelling rijbewijs C. Echter het Ministerie heeft na intern beraad aangegeven dat deze uiterste registratiedatum voor de overgangsregeling niet zal worden aangepast en op 14 juli hebben ze dit met een update op de website “opwegnaarzes” ook zo gepubliceerd.

Dit betekent dat voor elektrische N2 voertuig­en die na 31-09-2023 te naam worden gesteld er géén overgangsregeling meer is totdat de nieuwe regelgeving (naar verwachting medio 2024) zal ingaan. De na 30-09-2023 te naam gestelde elektrische bedrijfs­auto’s kunnen dan alleen met Rijbewijs C worden bestuurd, of ze moeten worden terug gekeurd naar een GVW (ook wel TMM genoemd) van ≤ 3.5 ton waardoor ze weer met rijbewijs B mogen worden bestuurd. Het verlagen van het TMM/GVW staat in zijn algemeenheid momenteel overigens wel ter discussie maar daarover is nog geen beslissing genomen. Pas als medio 2024 de nieuwe regelgeving geldig wordt mogen onder voorwaarden deze auto’s weer met een hoger GVW met rijbewijs B bestuurd worden.

Als RAI Vereniging hebben wij, toen duidelijk werd dat de datum uiterste registratie niet zou worden aangepast, op een hoger niveau bij IenW nogmaals een verzoek ingediend om de overgangsregeling aangepast te krijgen. Momenteel hebben we hierop echter nog geen antwoord en is de stand van zaken de situatie zoals het gepubliceerd op de site www.opwegnaarzes.nl.

Mocht de overgangsregeling toch nog worden aangepast dan zullen wij u daarover direct informeren, op dit moment kunnen wij u echter nog niet zeggen of, en zo ja wanneer, dit zal worden aangepast.