ELV: Verbod op het gebruik van zware metalen

Dossier

ELV: Verbod op het gebruik van zware metalen

In Nederland is het sinds 1 juli 2003 verboden om materialen en onderdelen van voertuig­en voor het eerst aan een ander ter beschikking te stellen, als die materialen en onderdelen één van de volgende vier zware metalen bevatten: lood, kwik, cadmium, of zeswaardig chroom.

Dit verbod is gebaseerd op het Besluit beheer autowrakken en de Europese Richtlijn inzake autowrakken.

Dit betekent dat het verbod in Nederland van toepassing is op de volgende voertuig­categorieën:

  • Personen­auto’s (M1)
  • Bestel­auto’s (N1)

Het verbod is op basis van de genoemde wetgeving niet van toepassing op:

  • Driewielige bromfietsen (L2e)
  • Vierwielige bromfietsen en brommobielen (L6e)

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet voor materialen en onderdelen waarvoor in bijlage II van de autowrakkenrichtlijn een uitzondering is opgenomen en voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde voorwaarden. Ook is er sinds 2008 een zogenaamde 'repair as produced' clausule opgenomen in bijlage II. Daarmee is het mogelijk om voertuig­en te repareren met een vervangingsonderdeel dat qua materiaalsamenstelling gelijkwaardig is aan het onderdeel toen het voertuig in de Europese markt in de handel is gebracht. Tevens is hiermee voorkomen dat oude voorraden van reserveonderdelen onverkoopbaar worden als een bepaalde uitzondering in de bijlage vervalt.

Meer informatie

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn