Toekomstige aanpassingen annex II

Dossier

Toekomstige aanpassingen annex II

Bijlage II van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken is diverse malen aangepast. Informatie over toekomstige aanpassingen en voorstellen voor aanpassing van deze bijlage kunt u hieronder terugvinden.

Het verbod op het gebruik van zware metalen kent diverse uitzonderingen. Het verbod geldt niet voor materialen en onderdelen waarvoor in bijlage II van de autowrakkenrichtlijn een uitzondering is opgenomen en voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde voorwaarden. Deze uitzonderingen en voorwaarden worden regelmatig geëvalueerd.

Zevende aanpassing

In 2013 is de zesde aanpassing gepubliceerd. In opdracht van de Europese Commissie is er in 2014 en 2015 onderzocht wat er in de zevende revisie aangepast kan worden.

Het Duitse Öko-Instituut heeft haar onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de zevende aanpassing in juli 2015 openbaar gemaakt. (hieronder voor leden te downloaden) Uiteindelijk is in 2016 de lang verwachtte zevende aanpassing gepubliceerd en hebben de experts uit de auto-industrie een interpretatie leidraad gemaakt die een nadere uitleg geeft van wat er exact bedoeld wordt met een specifieke uitzondering.

8e herziening

Een aantal vrijstellingen voor het verbod op zware metalen zijn in de periode 2015-2016 onderzocht en beoordeeld op technische en wetenschappelijke vooruitgang. Hier gaat veel technisch onderzoek aan vooraf. Allereerst moet het alternatief uitvoerig worden getest. Dan zal via een openbare consultatie een opheffing van de uitzondering moeten worden aangevraagd. De uitkomst van dit onderzoek is verwerkt in de Richtlijn 2017/2096/EU. Nederland heeft deze Richtlijn in juni 2018 geïmplementeerd.

In meer detail, de 8e herziening heeft het volgende gewijzigd:

Uitzondering 5 (a): "Lood in batterijen in high voltage systemen (>75Volt gelijkstroom) die alleen worden gebruikt voor de aandrijving van personen­auto’s en bestel­auto’s (M1 en N1-voertuig­en) " is alleen nog geldig voor voertuig­en met een type­goedkeuring van vóór 1 januari 2019 en de reservedelen voor deze voertuig­en.

9e herziening

Op 5 maart 2020 is de 9e wijziging van de Europese autowrakkenrichtlijn 2000/53/EG gepubliceerd. Deze gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/363 bevat een aantal nieuwe uitzonderingen (en vervaldata voor nieuwe type­goedkeuringen per 1 oktober 2022 en 1 januari 2024) voor hele specifieke toepassingen van het gebruik van lood (in o.a. soldeerverbindingen). De lidstaten dienen uiterlijk op 5 april 2020 de Richtlijn geïmplementeerd te hebben. In Nederland gaat dat automatisch door de dynamische verwijzing in het Besluit beheer autowrakken naar bijlage II van Richtlijn 2000/53/EG.

Voorbereidingen 10e herziening gestart

De 10e evaluatie vindt in 2020/2021 plaats. Daarbij zal uitzondering 2c) Lood in aluminium legeringen nader bekeken worden.

In 2021 wordt (tijdens de 10e evaluatie) opnieuw beoordeeld:

 • Uitzondering 2, onder c (i):
  "aluminium legeringen voor verwerkingsdoeleinden die maximaal 0,4 gewichtsprocent lood bevat";
 • Uitzondering 3:
  "koperlegeringen met maximaal 4% lood";
 • Uitzondering 5 (b):
  "lood in batterijen voor batterij-toepassingen niet opgenomen in uitzondering 5a "
  (Dus de high voltage tractie batterijen);

In 2024 wordt (tijdens de 11e evaluatie) opnieuw beoordeeld:

 • Uitzondering 2, onder c (ii):
  "aluminium legeringen niet opgenomen in uitzondering 2(c)(i) en die maximaal 0,4 gewichtsprocent lood bevat en waar lood niet opzettelijk aan is toegevoegd, maar aanwezig is door het gebruik van gerecycleerd aluminium";

Het secretariaat van RAI Vereniging volgt deze Europese ontwikkelingen voor u. Heeft u als lid van RAI Vereniging belangstelling voor de meest actuele ontwikkelingen rondom een bepaalde vrijstelling / toepassing benoemd in bijlage II van de Richtlijn autowrakken, dan kunt u rechtstreeks een e-mail met uw specifieke vraag sturen naar de dossierhouder binnen het secretariaat.

Relevante downloads

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn