Dossier

Betalen naar gebruik

RAI Vereniging is een actief partner in de transitie naar duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit houdt in dat er een evenwicht wordt bereikt tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. In dit kader is RAI Vereniging er groot voorstander van om de huidige vaste auto­belastingen om te zetten in een prijs per kilometer. 2030 is de richtdatum voor invoering van Betalen naar Gebruik. RAI Vereniging pleit ervoor dat er alles aan gedaan wordt om deze deadline ook te realiseren.

De Nederlandse politiek heeft de Europese klimaatambities van het ‘Fit for 55’ programma omarmd en heeft zich daarmee ten doel gesteld om in 2030 een CO2 reductie van 55% gerealiseerd te hebben. Een belangrijk deel van deze reductie moet gerealiseerd worden in de mobiliteit. De autosector wil haar verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan het realiseren van deze doelstelling. Met het huidige klimaatbeleid en auto­belastingenstelsel stelsel gaat dit echter niet lukken. Het auto­belasting­systeem is complex, remt vergroening en maakt de markt grillig. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar als het gaat om de overheids­inkomsten. RAI Vereniging is een voorstander van het zo snel mogelijk invoeren van Betalen naar Gebruik en de huidige vaste auto­belastingen om te zetten in een prijs per kilometer. De overheid heeft 2030 als richtdatum voor invoering van Betalen naar Gebruik. Wij pleiten ervoor dat er alles aan gedaan wordt om deze deadline ook te realiseren.

Betalen naar Gebruik moet leiden tot een bewuster gebruik van de auto om zodoende de CO2 uitstoot in Nederland te reduceren. Wij zijn voorstander van een milieucomponent in de tarieven van Betalen naar Gebruik in plaats van een vlak tarief. In de aanloop van Betalen naar Gebruik moet de instroom van nulemissie­voertuig­en gestimuleerd worden en prikkels in het huidige fiscale systeem ingebouwd worden zodat de consument bewuste keuzes maakt in aankoop en reisbewegingen. Om de beoogde vergroening maximaal te effectueren is het continueren van een stimulerend subsidiebeleid voor zowel BEV- als PHEV-voertuig­en tot minimaal 2030 noodzakelijk. Net als gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is.

Het is de uitgesproken ambitie van de autosector om de klimaatdoelstellingen op een realistische manier te bereiken. Hierbij willen wij erop wijzen dat de noodzakelijke en gewenste vergroening van mobiliteit hand in hand gaat met derving van inkomsten voor de overheid. Deze derving mag er niet toe leiden dat de compensatie hiervan wederom in het autodomein dient te worden gezocht, bijvoorbeeld door een tussentijdse verhoging van de BPM of de bijtelling.

Relevante downloads