Monitor Lichte Bedrijfswagens 2021

Markt­informatie

Monitor Lichte Bedrijfs­wagens 2021

Ondernemingen zijn over het algemeen voorzichtig positief over het herstel van de economie na de coronapandemie. De belangrijkste veranderingen waarmee zij de komende vijf jaar mee te maken krijgen is volgens hen de transitie van diesel naar elektrisch. Een en ander blijkt uit de nieuwe Monitor Lichte Bedrijfs­wagens 2021 van RAI Vereniging sectie Personen­auto’s en Lichte Bedrijfs­wagens (PBL) in samenwerking met adviesbureau VMS Insight.

De meeste bedrijven staan open staan voor elektrische bedrijfs­wagens, zo blijkt uit het trendrapport. Het merk is daarbij ondergeschikt aan functionele aspecten zoals actieradius (400 km), laadvermogen, laadinfrastructuur en financiële aspecten als de aanschafprijs en TCO. Bij de aanschaf van EV’s wordt daarom vaker dan nu het geval is gekozen voor full operational lease.

Verduurzaming voertuig­vloot

Vooral bedrijven met een groot wagenpark zijn bewust bezig met verduurzaming van vervoer. Hoe groter de vloot, hoe beter zij bekend zijn met Zero Emissie Stadslogistiek en hoe groter de verwachte invloed daarvan op de samenstelling van het wagenpark. Bedrijven met grote wagenparken komen immers vaker in steden en zijn zich meer bewust van de gevolgen van Zero Emissie Stadslogistiek en de verduurzaming van vervoer (transitie naar elektrische bedrijfs­wagens).

Betrouwbaarheid merk voorop

De respondenten noemen daarnaast betrouwbaarheid het belangrijkste aspect bij de keuze voor een bepaald merk bedrijfs­wagen, gevolgd door verkeers­veiligheid en service van de lokale dealer. Bedrijfs­wagens moeten bij stilstand weer snel op weg worden geholpen. De dealer blijft daarom een cruciale schakel, zowel in het verkooptraject als voor het onderhoud.

EV registraties bestel­wagens

Uit actuele cijfers van RDC blijkt inmiddels dat het aandeel elektrische bedrijfs­wagens in het totaal aantal registraties groeit. Gestimuleerd door de in maart gestarte aankoopsubsidie voor elektrische bedrijfs­wagens, groeide in de eerste 5 maanden van dit jaar het marktaandeel naar bijna 3 procent (994 stuks). In 2019 en 2020 lag dit aandeel in dezelfde periode nog op ruim 1,5 procent. Huub Dubbelman, voorzitter sectie PLB van RAI Vereniging: “De markt voor elektrische bestelbussen komt langzaam op gang. Maar de ervaring leert dat met een snel groeiend aanbod en dalende prijzen, het marktaandeel ook groeit. Dat gebeurde ook bij de personen­auto’s waar in 2017 het aandeel elektrisch nog geen 2 procent was en afgelopen jaar al was gegroeid naar 20 procent.”

Impact Corona

Ook is gekeken naar de effecten van Corona op de omzet van ondernemers en vooruitzichten. Bedrijven zijn voorzichtig positief over het herstel van de economie. In het eerste kwartaal 2021 waren er nog steeds meer bedrijven met een afgenomen omzet dan bedrijven die een toename in omzet zien. Vooral bedrijven actief in het personenvervoer zijn negatief getroffen door corona, in mindere mate ook bedrijven die zich bezig houden met goederenvervoer, ZZP’ers en middelgrote bedrijven. Bedrijven die zich bezighouden met post- en pakketbezorging zagen hun omzet vaak toenemen. Over 6 maanden lijken de meeste bedrijven echter geen effect meer of positieve effecten op de omzet te verwachten (ontwikkeling omzet ten opzichte van 2019). Alleen goederenvervoer en personenvervoer denken dan nog niet volledig hersteld te zijn.

Het hele rapport is hieronder te downloaden.

Relevante downloads

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Bekijk profiel Sacha Boedijn