RAI Vereniging en BOVAG verwachten 390.000 nieuwe personenauto’s in 2022

Prognose auto­verkopen

RAI Vereniging en BOVAG verwachten 390.000 nieuwe personen­auto’s in 2022

RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat in 2022 het aantal registraties van nieuwe personen­auto’s uitkomt op circa 390.000 stuks. Het tekort aan computerchips blijft de autobranche ook komend jaar parten spelen, waardoor grondig herstel langer op zich laat wachten dan eerder aangenomen. Het aantal nieuwe lichte bedrijfs­wagens zal volgens de prognose in 2022 uitkomen op circa 67.000.

De markt voor en de beschikbaarheid van nieuwe personen­auto’s wordt momenteel beheerst door de effecten van de coronacrisis, met als grootste exponent het tekort aan computerchips. De vraag naar computerchips in de auto-industrie wordt mede bepaald door de sterke behoefte aan elektrische en hybride aangedreven auto’s in Europa en luxe auto’s in Azië. Een moderne personen­auto bevat gemiddeld tegenwoordig circa 1.000 computerchips en dat is ongeveer een kwart meer dan een aantal jaren geleden. Dit jaar zijn de effecten daarvan al overduidelijk zichtbaar in de registratie­cijfers en de verwachting is dat de tekorten tot in de tweede helft van 2022 aanhouden. Voor kalenderjaar 2021 rekenen BOVAG en RAI Vereniging op 327.000 registraties van nieuwe personen­auto’s, in tegenstelling tot de 400.000 waar een jaar geleden nog van uit werd gegaan.

EV-verkopen 2022

RAI Vereniging en BOVAG zijn voorzichtig in hun voorspelling over de ontwikkeling van de markt voor elektrische auto's (EV markt) in 2022. Enerzijds worden de verkopen mogelijk geremd door het aanhoudende chiptekort en onzekerheid over de effecten van een hogere bijtelling voor zakelijke elektrische rijders. Anderzijds krijgt de markt een prikkel nu particulieren komend jaar weer gebruik kunnen maken van een aankoopsubsidie en er daarnaast weer een aantal nieuwe (betaalbare) modellen op de markt worden geïntroduceerd. In 2022 ligt de particuliere aankoopsubsidie op 3.350 euro voor een nieuwe elektrische auto. In totaal is komend jaar 71 miljoen euro subsidie beschikbaar, waarmee ruim 21.000 nieuwe elektrische auto’s kunnen worden gesubsidieerd. Door deze onzekerheden zal het marktaandeel voor EV in de totale nieuw­verkopen naar verwachting tussen de 20 en 30 procent liggen.

Eindejaarspiek

Afgelopen jaren ontstond er aan het einde van het jaar steevast een run op elektrische auto’s door een stijging van de bijtelling voor het privégebruik door zakelijke rijders, per 1 januari. In 2020 werd daardoor 40 procent van alle nieuw verkochte elektrische auto’s in december geregistreerd. Komend jaar stijgt de bijtelling van 12 naar 16 procent en wordt het bedrag waarover dit percentage van toepassing is, verlaagd van 40.000 naar 35.000 euro. Door het chiptekort is niet zeker in welke mate de branche kan voldoen aan de vraag die de komende weken zal ontstaan. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat de eindejaarspiek daardoor dit jaar minder hoog uitpakt.

Bedrijfs­wagens

De registraties van lichte bedrijfs­wagens vertonen een stabieler beeld, alhoewel in deze markt ook sprake is van een tekort aan computerchips. De verkopen zullen dit jaar naar verwachting met 6 procent stijgen ten opzichte van 2020 en uitkomen op 66.000 stuks. De stijgende lijn zet in 2022 door en komt naar schatting uit op 67.000 registraties.